Nejčastější škody při dopravě zboží v mezinárodním obchodu

22.5.2017

Dne 22. května 2017 se v Praze uskuteční seminář na téma mezinárodní dopravy, odpovědnost dopravce za svěřený náklad vs. pojištění. Spolu se vzrůstajícími nároky na rychlost a cenu dopravy zboží v mezinárodním obchodě bohužel roste i počet drobných a středních škod na zboží.

Obchodníci mohou v očekávání odškodnění ze strany dopravce tyto vlivy podcenit, ale v okamžiku zjištění škody mohou být konfrontováni jak odborným přístupem dopravce, ta rezervovanou odpovědí ze strany pojišťoven. Tento seminář by mohl některá očekávání podpořit a jiná napravit.

Na semináři přednáší Ing. Petr Rožek, Ph.D., poradce v dopravě, konzultant, lektor ICC a SSL (Svaz spedice a logistiky ČR).

Program:

 • Charakteristika jednotlivých druhů přepravy a jejich vliv na kvalitu zboží
  • Mechanické vlivy
  • Fyzikální vlivy
  • Chemické vlivy
  • Biologičtí škůdci
 • Možnost zábrany jednotlivým druhům škod
 • Balení zboží, uložení zboží do dopravního prostředku, deklarace citlivosti zboží dopravci
 • Odpovědnost odesílatele/naloďovatele za řádné balení
 • Odpovědnost dopravce za svěřený náklad v mezinárodní dopravě zboží
  • Úmluva CMR
  • Montrealská úmluva
  • Hague-Visbyská a Hamburská pravidla
  • CIM
  • Budapešťská úmluva
 • Výluky z odpovědnosti dopravce
 • Pojištění „kargo“, rozsahy pojistného krytí
 • Příklady k porovnání odškodnění z titulu odpovědnosti dopravce vs. ze zbožového pojištění

Účastnický poplatek:

 • 3 900 Kč

Pro účast na akci se zaregistrujte pomocí online formuláře.

Kontaktní informace

QRCode