Nekalosoutěžní a reklamní právo – praktické aspekty

24.4.2017

Dne 24. dubna 2017 se v Praze uskuteční seminář, který se zaměří na praktické aspekty nekalosoutěžního a reklamního práva, včetně soukromoprávní i veřejnoprávní regulace reklamy i dobrovolné reklamní samoregulace (Rada pro reklamu, etické kodexy).

Tento seminář je určen především pro specialisty z oblasti marketingu a reklamy, ale i pro marketingové manažery, pracovníky reklamních agentur i inzertních oddělení médií, jejichž činnost může v praxi narážet právě na hranice dané platným nekalosoutěžním a reklamním právem. Správně nastavená praxe v této oblasti má často kritickou důležitost pro dobrou pověst podnikatelského subjektu a jeho postavení na trhu.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí; velký prostor bude poskytnut dotazům a diskusi.

Přednášet bude JUDr. Ing. Michal Matějka, advokát Baker & McKenzie, s.r.o., advokátní kancelář, vedoucí skupiny smluvního obchodního práva a mezinárodního obchodu, se specializací mj. na právo duševního vlastnictví, nekalosoutěžní a reklamní právo.

Vhodné zejména pro:

 • Specialisty v oblasti reklamy a marketingu
 • Obchodníky a marketingové manažery
 • Pracovníky a manažery reklamních agentur
 • Pracovníky a manažery inzertních oddělení médií

Program:

 • 08:30–09:00 Registrace
 • 09:00–09:05 Úvodní slovo
 • 09:05–10:30
  • Právo nekalé soutěže (generální klauzule, jednotlivá nekalosoutěžní jednání, rozsah nároků z nekalosoutěžního práva, dobrá pověst právnické osoby)
  • Veřejnoprávní regulace reklamy (zákon o regulaci reklamy, odvětvová regulace)
 • 10:30–10:50 Přestávka na kávu
 • 10:50–13:00
  • Samoregulace reklamy (Rada pro reklamu, etický kodex, praktické příklady arbitrážní komise RPR)
  • Případové studie
  • Diskuse

Účastnický poplatek:

 • 2 900 Kč

Pro účast na semináři se zaregistrujte pomocí online formuláře.

 • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode