Obsah

Průzkum na téma společenské odpovědnosti organizací pro potřeby MPO

Vážení přátelé,

průzkum je realizován Odborem podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (MPO ČR).

Cílem průzkumu je získat náměty a návrhy od všech zainteresovaných subjektů, které se problematice Společenské odpovědnosti organizací (CSR) intenzivně věnují.

Výstupy z této veřejné konzultace budou využity pro přípravu „nového akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice", který Ministerstvo průmyslu a obchodu bude předkládat vládě ČR do 30. září 2018 na základě Usnesení vlády ČR ze dne 25. ledna 2016 č. 49.

Velice si vážíme tohoto, že se o problematiku Společenská odpovědnost organizací zajímáte, a že si najdete cca 20 minut svého času pro vyplnění tohoto průzkumu.

Vstoupit