Registry, databáze

V této rubrice naleznete komentovaný přehled domácích i zahraničních registrů, databází a adresářů, které jsou dostupné on-line prostřednictvím internetu. Promyšlené využívání databází urychlí vaši orientaci v relevantních údajích a usnadní vaše rozhodování. Fundované komentáře vám usnadní orientaci v příslušné databázi a zrychlí vaše vyhledávání.

 • Fyzické a právnické osoby ČR

  Informace o činnosti jednotlivých podnikatelských i nepodnikatelských subjektů na území České republiky. Přehled činností, vlastnických vztahů, ekonomické registry. Oborové vyhledávání v adresářích exportérů, daňových poradců a různých certifikovaných organizací.

 • Územní databáze ČR

  Regionální a územní informace s převažujícím zaměřením na Českou republiku, v dílčí míře i mimo. Registry adres a sčítacích obvodů ČR, nahlížení do katastru nemovitostí, on-line mapové podklady ČR a územně identifikační registry. Databáze přeshraniční spolupráce mezi subjekty z České republiky a ze sousedních zemí.

 • Vzdělávání a výzkum

  Databáze kvalifikací, školských zařízení a jiných vzdělávacích subjektů na území České republiky. Informace o realizovaných, probíhajících či plánovaných vzdělávacích projektech převážně na území ČR, evidence výzkumných záměrů a související rejstříky.

 • Veřejné zakázky, soutěže a dotace

  Aktuální informace o zadávání, průběhu a realizaci veřejných zakázek v rámci České republiky, centrální evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji, přehled dotací Evropské unie využívaných v České republice. Evropská databáze veřejných zakázek TED.

 • Legislativa a právo

  Informace o legislativních dokumentech, aktuální znění zákonů a mezinárodních smluv. Přehled kolektivních správců autorských děl, evidence hledaných vozidel, situace probíhajících soudních jednání. Evropská legislativa v českém jazyce, veřejný rejstřík dokumentů Rady Evropy a související databáze.

 • Zahraniční obchod

  Přehledy a statistiky zahraničního obchodu, ověřování daňových identifikačních čísel v členských státech Evropské unie, přímé vstupy do zahraničních obchodních rejstříků a obdobných databází. Vyhledávání v zahraničních cizojazyčných databázích tržních příležitostí.

Chybné údaje v registrech a postup při zasílání žádostí o opravu

Obecně všechny veřejně přístupné on-line registry mají pouze informační hodnotu, pokud není uvedeno jinak. Bez ohledu na to by jednotlivé ekonomické subjekty měly mít z pochopitelných důvodů zájem na tom, aby byly v registrech a databázích o jejich subjektu zveřejňovány aktuální údaje.

Pokud při vyhledávání v některém z registrů naleznete nepřesnosti nebo zavádějící údaje, kontaktujte přímo správce uvedené databáze. Konkrétního provozovatele zjistíte tak, že se spojíte s provozovatelem internetových stránek, na nichž konkrétní databáze běží. V případě, že najdete chybu v některé z důležitých státních databází ekonomického charakteru, postupujte podle níže uvedeného přehledu.

Obchodní rejstřík (OR), vedený na Ministerstvu spravedlnosti ČR
Internetová adresa: www.justice.cz
Podávání žádosti o opravu údajů: Uživatel se musí obrátit na příslušný rejstříkový soud z jejichž databází jsou přebírány informace do centrální informační sběrny na Ministerstvu spravedlnosti ČR

Registr živnostenského podnikání (RŽP), vedený na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR
Internetová adresa: http://www.rzp.cz/
Podávání žádosti o opravu údajů: Uživatel se musí obrátit na příslušný živnostenský úřad z jejichž databází jsou přebírány informace do centrální informační sběrny na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Registr ekonomických subjektů (RES), vedený na Českém statistickém úřadu
Internetová adresa: http://apl2.czso.cz/irsw/
Podávání žádosti o opravu údajů: Připomínky zasílejte na e-mailovou adresu resinfo@czso.cz

Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), vedený na Ministerstvu financí ČR
Internetová adresa: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
Podávání žádosti o opravu údajů: Uživatel se musí obrátit na příslušné registrační úřady z jejichž databází jsou přebírány informace do centrální informační sběrny na Ministerstvu financí ČR. Připomínky můžete zasílat rovněž na e-mailovou adresu ares@mfcr.cz

Registr plátců daně z přidané hodnoty (DPH), vedený na Ministerstvu financí ČR
Internetová adresa: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
Poznámka: Na výše uvedené adrese je registr integrálně začleněn do ARESu. Jeho zobrazení je v tomto případě možné pouze ve vlastních stránkách ARES, nikoliv samostatně
Podávání žádosti o opravu údajů: Připomínky zasílejte na e-mailovou adresu ares@mfcr.cz
Internetová adresa (alternativní): http://adis.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph
Podávání žádosti o opravu údajů: Připomínky zasílejte na e-mailovou adresu podatelna@mfcr.cz

Registr plátců spotřebních daní (SD), vedený na Celní správě ČR
Internetová adresa: http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/SpdInternet.aspx?act=findspd
Poznámka: Seznam daňových subjektů evidovaných pod unikátními DIČ jsou v aktuální verzi oproti dřívějšímu umístění na stránkách Ministerstva financí, dostupné na stránkách Celní správy České republiky.
Podávání žádosti o opravu údajů: Připomínky zasílejte na e-mailovou adresu podatelna@cs.mfcr.cz nebo informace@cs.mfcr.cz

Centrální evidence úpadců (CEÚ), vedená na Ministerstvu financí ČR
Internetová adresa: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
Poznámka: Evidence je součástí ARESu. Její zobrazení je možné pouze ve vlastních stránkách ARES, nikoliv samostatně
Podávání žádosti o opravu údajů: Připomínky zasílejte na e-mailovou adresu ares@mfcr.cz