Energetika

V rubrice nalezenete oborové informace týkající se sektoru energetiky: Informace o podpůrných a dotačních programech ze státních zdrojů i z prostředků evropských fondů, přehled relevantní legislativy, informace o obchodování s emisemi, informace o státní energetické koncepci ČR, aktuality z tohoto oboru.

Program EFEKT

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015.

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce byla schválena vládou ČR dne 10. 3. 2004. Koncepce definuje priority a cíle ČR v energetickém sektoru a popisuje konkrétní realizační nástroje energetické politiky státu. Součástí je i výhled do roku 2030.

Energetická legislativa

Právní předpisy v eko-energetice, právní předpisy v oblasti plynárenství a kapalných paliv, právní předpisy v elektroenergetice a teplárenství. Veškeré přehledy naleznete v sekci Energetika na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Obchodování s emisemi skleníkových plynů

Texty mezinárodních dohod, právní předpisy, výklad pojmů, často kladené dotazy, dokumenty potřebné k uzavření smlouvy, odkazy, vše na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Související informace

  • Oborové statistiky

    Detailní informace - analýzy a statistiky - týkající se nejvýznaměnších a nejdůležitějších oborů a odvětví národního hospodářství.

  • Regionální informace

    Informace týkající se regionálního uspořádání v ČR, regionů soudržnosti, kontakty na regionální kanceláře institucí, aktuální rozvojové programy, informace z krajů, regionální statistiky, spojení na regionální informační místa.