Mapa globálních oborových příležitostí

Tradiční kniha a databáze pro české exportéry, je dostupná již ve svém čtvrtém aktualizovaném vydání pro roky 2017/2018. Mapa poskytuje podnikatelům jednoduchý přehled vývozních příležitostí na zahraničních trzích a je dostupná jak v papírové, tak i v online verzi.

Zahraniční trhy se dnes rychle mění, a proto MZV přináší českým exportérům Mapu globálních oborových příležitostí, jejímž cílem je pomoct firmám na tyto změny flexibilně reagovat. Exportní příležitosti mohou české firmy v knize vyhledávat pomocí teritoriálního nebo sektorového klíče, případně pomocí HS kódů.

Příležitosti uvedené v Mapě oborových příležitostí jsou vytipovávány na základě statistických dat, která jsou následně upravena a doplněna ekonomickými diplomaty českých zastupitelských úřadů a proexportních agentur. Po loňském doplnění knihy o příležitosti v oblasti rozvojové spolupráce, byly do letošní verze nově zařazeny informace o exportním financování.

Karty jednotlivých zemí obsahují širokou škálu praktických ekonomických informací.

Zejména se jedná o údaje:

  • údaje o stavu ekonomiky
  • aktuálně platné obchodní dohody mezi státem a EU
  • přehled top 10 položek obchodní výměny s ČR
  • příležitosti pro české exportéry včetně komentáře

MZV sleduje trendy v mezinárodním obchodě a každá karta země obsahuje dvouleté výhledy odhadovaného makroekonomického vývoje. V části, ve které jsou představovány jednotlivé sektorové příležitosti, se dočtete o možnosti dodávek v širších souvislostech, o konkrétních plánovaných investicích anebo třeba změnách v chování spotřebitelů v zemi.

Obsah knihy je dostupný ve 2 elektronických formátech, on-line verzi a PDF soboru:

On-line verze Mapy globálních oborových příležitostí

V elektronické verzi lze vyhledávat jak dle regionu a země, dle oboru i podle HS kódu. Uživatelsky přívětivá adresa je: www.businessinfo.cz/mop  

Mapa globálních oborových příležitostí 2017/2018 (17,4 MB)