Služby pro exportéry v regionech

V rámci strategie zpřístupňování a přibližování služeb agentury CzechTrade klientům dokument představujeme Regionální informační místa CzechTrade, nabídku jejich služeb a způsob, jakým spolupracují s ostatními institucemi, především pak Hospodářskou komorou ČR.

Logo Hospodářské komory ČR      Logo agentury CzechTrade

Regionální exportní místa agentury CzechTrade

 • společný projekt Hospodářské komory ČR a vládní agentury na podporu obchodu CzechTrade
 • Síť pro export – 8 kontaktních míst v krajích České republiky, která nabízejí proexportní služby CzechTrade, Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) a České exportní banky (ČEB)
 • Cíl: Prohloubit, zkvalitnit a zefektivnit informační, poradenské a asistenční služby státu pro podnikatele ve všech regionech České republiky, zaměřené na mezinárodní obchod a podporu exportu

Regionální exportní místa – mapa rozmístění

Mapa rozmístění REM CzechTrade

Přehled nabídky služeb REM

 • propagace a nabídka služeb CzechTrade, HK ČR, ČEB a EGAP exportním podnikům v rámci daného regionu
 • exportní poradenství a konzultace při vývozních činnostech, nabídka informačních, poradenských a asistenčních služeb sítě zahraničních kanceláří CzechTrade
 • propagace a prezentace Hospodářské komory ČR a jejích služeb
 • exportní pojištění, nabídka služeb Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) v oblasti pojištění úvěrů, bankovních záruk a investic v zahraničí, určená všem českým exportérům a investorům bez rozdílu
 • exportní financování, nabídka služeb České exportní banky, a.s. v oblasti podpořeného financování formou předexportních a exportních úvěrů a finančních služeb souvisejících s vývozem
 • aktivní příprava a realizace exportně orientovaných akcí v regionu ve spolupráci s regionální komorou (konzultační dny, vzdělávací akce, obchodní mise, setkání exportérů, prezentační akce)

Propojení s Projektem InMP

Logo Informačních míst pro podnikatele 

 • úzká provázanost s kontaktními místy projektu Informační místa pro podnikatele. Pracovníci si navzájem předávají dotazy/požadavky klientů, čímž je zajištěn servis od počátků jejich podnikání až do fáze exportu.
 • cílem do budoucna je vytvořit komplexní podporu exportu pro podniky v ČR.

Schéma fungování spolupráce mezi REM, Zelené linky pro export a InMP

Regionální exportní místa

Regionální exportní místa a CzechTrade v regionech ČR – aktuální kontaktní údaje

Severozápad

Jihozápad

Severovýchod

Praha a střední Čechy

Jihovýchod

Střední Morava

Moravskoslezsko

Severozápad

Regionální exportní místo Ústí nad Labem

Působnost: Ústecký kraj, Karlovarský kraj

Ing. Tomáš Staněk
regionální exportní manažer
Mírové náměstí 37
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 011 212
mobil: +420 724 613 981
fax: +420 477 011 121
e-mail: tomas.stanek@czechtrade.cz
internet: www.czechtrade.cz

Jihozápad

Regionální exportní místo Plzeň

Působnost: Plzeňský kraj

Marie Baštařová
regionální exportní manažerka
Tylova 57
316 00 Plzeň
tel.: +420 378 134 363
mobil: +420 724 613 028
fax: +420 378 134 364
e-mail: marie.bastarova@czechtrade.cz
internet: www.czechtrade.cz

Regionální exportní místo České Budějovice

Působnost: Jihočeský kraj

Mgr. Pavel Šimánek
regionální exportní manažer
Husova 9
370 01 České Budějovice
tel.: +420 387 699 318
mobil: +420 724 613 802
fax: +420 387 318 431
e-mail: pavel.simanek@czechtrade.cz
internet: www.czechtrade.cz

Severovýchod

Regionální exportní místo Hradec Králové

Působnost: Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj

Peter Lukáč
regionální exportní manažer
Škroupova 957/4
500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 581 960
mobil: +420 724 613 801
e-mail: peter.lukac@czechtrade.cz
internet: www.czechtrade.cz

Praha a střední Čechy

Centrála CzechTrade

Působnost: Praha, Středočeský kraj

Ing. Ludmila Brodová
vedoucí regionálního týmu
CzechTrade
Dittrichova 21
128 01 Praha 2
tel.: +420 224 907 558
mobil: +420 724 966 507
fax: +420 224 913 800
e-mail: ludmila.brodova@czechtrade.cz
internet: www.czechtrade.cz

Jihovýchod

Regionální exportní místo Brno

Působnost: Jihomoravský kraj, kraj Vysočina

Dagmar Matějková
regionální exportní manažer
Výstaviště 1
648 04 Brno
tel.:
mobil:
fax:
e-mail:
dagmar.matejkova@czechtrade.cz
internet: www.czechtrade.cz

Střední Morava

Regionální exportní místo Přerov

Působnost: Olomoucký kraj

Andrea Kubáčková
regionální exportní manažerka
Generála Štefánika 8
750 02 Přerov
tel.: +420 581 299 728
mobil: +420 724 613 029
fax: +420 581 299 729
e-mail: andrea.kubackova@czechtrade.cz
internet: www.czechtrade.cz

Regionální exportní místo Zlín

Působnost: Zlínský kraj

Ing. Lenka Švrčinová
regionální exportní manažerka
Štefánikova 167
760 30 Zlín
tel.: +420 576 011 541
mobil: +420 724 613 803
fax: +420 576 011 541
e-mail: lenka.svrcinova@czechtrade.cz
internet: www.czechtrade.cz

Moravskoslezsko

Regionální exportní místo Ostrava

Působnost: Moravskoslezský kraj

Monika Němcová
regionální exportní manažerka
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava - Mariánské hory
tel.: +420 597 479 322
mobil: +420 724 613 973
fax: +420 597 479 324
e-mail: monika.nemcova@czechtrade.cz
internet: www.czechtrade.cz

zpět na začátek