Afghánistán

Souhrnná teritoriální informace

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kábulu (Afghánistán) ke dni 01.06.2016