Afghánistán

Souhrnná teritoriální informace

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kábulu (Afghánistán) ke dni 20.06.2018