Bolívie

Souhrnná teritoriální informace

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Limě (Peru) ke dni 01.06.2015