Finsko

Souhrnná teritoriální informace

Zpracováno Velvyslanectvím ČR v Helsinkách (Finsko) ke dni 25. 5. 2017 05.06.2017

Strategie a dokumenty k teritoriu