Kypr

Souhrnná teritoriální informace

Zpracováno a aktualizováno Velvyslanectvím ČR v Nikósii (Kypr) ke dni 31. 5. 2017 06.06.2017

Strategie a dokumenty k teritoriu