Malta

Souhrnná teritoriální informace

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Římě (Itálie) ke dni 31.05.2016

Strategie a dokumenty k teritoriu