Slovinsko

Souhrnná teritoriální informace

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Ljubljani (Slovinsko) ke dni 01.06.2016

Strategie a dokumenty k teritoriu