Sektorové informace

Informace o vývoji zpracovatelského průmyslu a trendech v klíčových průmyslových odvětvích.

Analýzy jsou členěny do dvou kategorií:

 • přehled o vývoji v daných sektorech, na základě analýzy trhů a trendů (minulé trendy, možné budoucí trendy, ve vztahu k politické a ekonomické situaci)
 • charakteristika vybraných oborů na základě statistických dat

Vyhledávání v analýzáchVyhledané záznamy

Nalezeny 2 záznamy

 • 1 Perspektivy v energetickém sektoru v České republice

  Země
  Česká republika
  Obor
  Energetika
  Datum
  20.08.2013
  NACE
  05 - Těžba černého a hnědého uhlí, 35 - Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu
  Popis

  Prezentace představuje hlavní trendy v českém energetickém sektoru, které vycházejí především z trendů na evropském trhu (jednotný energetický trh a možnosti integrace do evropské energetiky, závazky vůči obnovitelným zdrojům energie do roku 2020 a jejich možné plnění, budoucí hrozba zvyšování spotřeby elektřiny a stále vysoká energetická náročnost českého HDP).

  Další trendy se shodují s doporučeními Energetické nezávislé kocepce, jedná se především o tyto okruhy:

  • jaderná energetika a její podíl v energetickém mixu
  • uhlí - nutná maximalizace účinnosti vs. závazky o snižování emisí
  • obnovitelné zdroje energie - společná politika EU, tzn. 16% podíl OZE na energetickém mixu do roku 2020
  • teplárenství - možnosti rozvoje na regionální a obecní úrovni spolu s větším podílem biomasy
  • energetické sítě - problém nutného rozvoje a integrace do Evropských systémů
 • 2 Sektorová analýza: elektrotechnický sektor v České republice

  Země
  Česká republika
  Obor
  Elektronika a elektrotechnika
  Datum
  05.08.2013
  NACE
  26 - Výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení, 27 - Výroba elektrických zařízení
  Popis

  Elektrotechnický průmysl patří ke klíčovým sektorům v rámci zpracovatelského průmyslu, a to pro vysokou přidanou hodnotu výrobků, které se řadí do kategorie vysoké a středně náročné technologie.  Právě proto je sektor náročný i na investice do vědy a výzkumu a i z toho důvodu byl další rozvoj podpořen přímými zahraničními investicemi, kdy zahraniční společnosti zajistili transfer technologií i výrobní základny. Konkurenční výhodou České republiky je výhodná pozice, infrastruktura, ale především dostupná a dostatečně kvalifikovaná pracovní síla spolu s poměrně nízkými náklady a systémem investičních pobídek.

  Následující analýza představuje elektrotechnický sektor jak z pohledu České republiky, tak z hlediska jeho postavení ve vztahu k zahraničním trhům.

  Jsou zde identifikována nejdůležitější pozitiva a hybatele tohoto sektoru v ČR, a to na základě analýzy položek CZ-NACE 26 a 27, tedy Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení a Výroba elektrických zařízení.

  Na závěr jsou analyzovány nejúspěšnější české produkty a určeny trendy a příležitosti v elektrotechnickém průmyslu v České republice.

  Z analýzy vyplývá, že velkou roli v tomto sektoru hrají zahraniční přímé investice. Přínosy firem pod zahraniční kontrolou v ČR jsou nejen v produktivitě, tempu růstu tržeb i zaměstnanosti. Vazby na zahraniční firmy mají příznivý dopad i v podobě zaručeného odbytu zboží, na druhou stranu představují nebezpečí buď v odlivu investic anebo v podobě poklesu poptávky v hospodářskou krizí zasažené Evropě – na její trhy se soustřeďuje většina vývozu.

  Ukazuje se však, že vlastní technologický potenciál České republiky v tomto sektoru je opravdu silný a je zárukou konkurenceschopnosti na zahraničních trzích, a to i v rozvíjejících se ekonomikách BRIC i poměrně nasycených trzích asijských.

  Z toho důvodu je do budoucna nutné nastartovat a podpořit vzdělávání v technických oborech, stejně jako efektivně podporovat výzkumné projekty a investovat do vědy a inovací. Stejně tak je třeba také opět stimulovat příliv zahraničních přímých investic, protože jak pozorujeme, trendem je i transfer technologií v rámci dceřinných společností - potenciál má Česká republika veliký, vzhledem k dostatku vzdělané a kvalifikované pracovní síly. Analýza potvrdila i obecný trend nutné diverzifikace exportu,  kdy je třeba se orientovat i na méně tradiční trhy, což se mnohým českým produktům již daří.