Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade

Kontakty

CzechTrade
Dittrichova 21
128 01 Praha 2

internetové stránky:
www.czechtrade.cz
www.czechtradeoffices.com

Oddělení stavebnictví, spotřebního zboží a služeb

Martin Hlavnička
Exportní konzultant - senior
e-mail: martin.hlavnicka@czechtrade.cz
tel.: +420 224 907 868, mobil.: +420 724 249 783

Věra Všetičková
Exportní konzultant
e-mail: vera.vsetickova@czechtrade.cz
tel.: 224 907 536, mobil.: 725 820 162

Jana Vápeníková
Exportní konzultant
e-mail: jana.vapenikova@czechtrade.cz
tel.: 224 907 547, mobil.: 724 830 288

Oddělení elektro, ICT, dopravních a manipulačních zařízení

Marek Jentschke
Exportní konzultant - senior
e-mail: marek.jentschke@czechtrade.cz
tel.: 224 907 584, mobil.: 727 871 639

Marta Stolařová
Exportní konzultant
e-mail: marta.stolarova@czechtrade.cz
tel.: 224 907 552, mobil.: 725 763 172

Oddělení energetiky, zdrojů, životního prostředí

Alice Fibigrová
Exportní konzultant - senior
e-mail: alice.fibigrova@czechtrade.cz
tel.: 224 907 816, mobil.: 601 380 645

Antonín Marčík
Exportní konzultant
e-mail: antonin.marcik@czechtrade.cz
tel.: 224 907 805, mobil.: 602 513 134

Michal Sontodinomo
Exportní konzultant
e-mail: michal.sontodinomo@czechtrade.cz
tel.: 224 907 520, mobil.: 724 235 633

Oddělení živé vědy, chemie a plastů

Adriana Dohnalová
Exportní konzultant - senior
e-mail: adriana.dohnalova@czechtrade.cz
tel.: 224 907 544, mobil.: 724 966 504

Markéta Voborová
Exportní konzultant
e-mail: marketa.voborova@czechtrade.cz
tel.: 224 907 512, mobil.: 725 068 819

Jana Trnková
Exportní konzultant
e-mail: jana.trnkova@czechtrade.cz
tel.: 224 907 583, mobil.: 702 213 099

Zuzana Jesenská
Exportní konzultant
e-mail: zuzana.jesenska@czechtrade.cz
tel.: 224 907 566, mobil.: 702 213 109

Andrea Märzová
Exportní konzultant
e-mail: andrea.marzova@czechtrade.cz
tel.: 224 907 569, mobil.: 727 847 530

Oddělení strojírenství a kovovýroby

Václav Štika
Exportní konzultant - senior
e-mail: vaclav.stika@czechtrade.cz
tel.: 224 907 513, mobil.: 724 808 086

Pavel Eichner
Exportní konzultant
e-mail: pavel.eichner@czechtrade.cz
tel.: 224 907 582, mobil.: 702 213 100

Dagmar Matějková
Exportní konzultant
e-mail: dagmar.matejkova@czechtrade.cz
tel.: 541 159 255, mobil.: 724 340 444

Ivan Nikl
Exportní konzultant
e-mail: ivan.nikl@czechtrade.cz
tel.: 224 907 546, mobil.: 727 923 294

Bohumil Ševčík
Exportní konzultant
e-mail: bohumil.sevcik@czechtrade.cz
tel.: 224 907 515, mobil.: 725 732 399

Milan Harmáček
Exportní konzultant
e-mail: milan.harmacek@czechtrade.cz
tel.: 224 907 593, mobil.: 602 513 139

Oddělení exportního vzdělávání/Exportní akademie

Monika Dostálová
Vedoucí Exportního vzdělávání
e-mail: monika.dostalova@czechtrade.cz
tel.: 224 907 532, mobil.: 724 945 728

Dana Šourková
Specialista exportního vzdělávání
e-mail: dana.sourkova@czechtrade.cz
tel.: 224 907 529, mobil.: 601 383 460

Ivana Fryaufová
Specialista exportního vzdělávání
e-mail: ivana.fryaufova@czechtrade.cz
tel.: 224 907 571, mobil.: 724 941 734

Oddělení Centrum informačních služeb

Petra Bulková
Analytik zahraničního obchodu
e-mail: petra.bulkova@czechtrade.cz
mobil.: 724 020 569

Dita Nedělková
Vedoucí oddělení Centrum informačních služeb
e-mail: dita.nedelkova@czechtrade.cz
tel.: 224 907 537, mobil.: 724 966 506