Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic, je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí.

Možnosti podnikání s Czechinvestem

 • CzechLink
  Projekt je určen pro české podniky, které hledají strategického nebo investičního partnera. Projekt podporuje akvizice stávajících společností a vznik Joint Venture partnerství. Hlavním cílem projektu je usnadnit českým podnikům kontakt se zahraničními investory, kapitálově posílit podnikatelské subjekty a zvýšit příliv zahraničních investic do České republiky.
 • Sektorové databáze dodavatelů
  Sektorové databáze slouží jako efektivní nástroj pro vyhledávání a třídění výrobních a vývojových dodavatelů v České republice
 • Záchranný kruh Povodně 2013
  MPO ČR připravilo sadu pomocných opatření a doporučení pro podnikatele, který byl postižen povodní a má zničené stroje a škodu na majetku provozovny.
 • Czechaccelerator 2011-2014
  Projekt je zaměřen na rozvoj českých technologických malých a středních podniků na zahraničních trzích. Cílem projektu je rozvoj manažerských zkušeností a aktivit při komercionalizaci jejich vlastního produktu, praktické uplatnění podnikatelského plánu a posílení marketingových a manažerských schopností
 • GESHER/MOST
  Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST je určen na podporu účasti českých podniků všech velikostí ve spolupráci s izraelským partnerem v projektech aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Účast veřejné výzkumné instituce je možná pouze ve spolupráci se soukromou firmou.
 • Klastry
 • eAccount
  Internetová aplikace, která umožňuje vyplňovat formuláře, předkládat žádosti a dodávat potřebné přílohy přímo ze své kanceláře nebo z domova elektronickou formou. Uživatelé zde naleznou veškeré informace, které v souvislosti s podáním projektu a jeho realizací budou potřebovat. Aplikace eAccount jim zároveň umožní průběžně sledovat proces administrace a aktuální stav hodnocení žádosti.
 • CzechInvest v regionech
 • Průmyslové zóny
 • Databáze brownfieldů

Informace o získávání podpory

Všechny potřebné informace naleznete v rubrice kontakty.