Hospodářská komora HK ČR

Hospodářská komora České republiky je největší zástupce všech podnikatelů v ČR. Vznikla v roce 1993 na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.
Hlavním posláním Hospodářské komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v České republice a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Členem HK ČR se může stát každá podnikající fyzická či právnická osoba prostřednictvím složek HK ČR – okresních komor nebo oborových společenstev, v současné době čítá členská základna přes 14 tisíc firem.

Hospodářská komora České republiky Vám usnadní vstup na zahraniční trhy:

  • zajistíme Vaši účast v delegaci doprovázející ústavní činitele u příležitosti jejich oficiálních zahraničních cest
  • zajistíme Vaši účast v podnikatelské delegaci směřující na oborově zaměřená podnikatelská setkání v zahraničí, veletrhy a výstavy, investiční fóra apod.
  • pořádáme kontaktní akce organizované u příležitosti návštěv zahraničních delegací v ČR
  • zajistíme vystavení exportní dokumentace pro Vaše výrobky a služby (osvědčení o původu, inspekční certifikáty, ATA karnety, Ruský certifikát atd.)
  • jsme zapojeni do sítě CZECHPOINT a provozujeme kontaktní místa pro podnikatele po celé České republice
  • nabízíme možnost účastnit se projektů Evropské komise
  • pomůžeme Vám získat obchodní kontakty a oslovit potenciální zahraniční partnery
  • hájíme zájmy českých podnikatelů prostřednictvím České podnikatelské reprezentace při EU (CEBRE)
  • jsme členy Evropské asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBERS

Všechny potřebné kontakty naleznete v rubrice kontakty.