Ministerstvo životního prostředí MŽP a Státní fond životního prostředí SFŽP

Česká republika má v oblasti environmentálních technologií velmi dobré zázemí, a to v řadách velkých, ale i malých a středních podniků, které jsou schopny dodávat celou škálu inovativních environmentálních řešení. Z toho důvodu přistoupilo Ministerstvo životního prostředí ČR k systematické podpoře exportních aktivit českých podnikatelských subjektů působících v oblasti životního prostředí.

Cílem této činnosti je „otevírat dveře“ českým podnikatelským subjektům v zahraničí prostřednictvím realizace cest ministra s podnikatelskou misí do prioritních teritorií, kterých se mohou firmy zúčastnit, či prostřednictvím expertů z ministerstva či jemu podřízených institucí (např. ČHMÚ, Geologický ústav AV či Výzkumný ústav vodohospodářský TGM), kteří v těchto regionech působí a mají v teritoriu navázané kontakty. Ministerstvo také shromažďuje a vyhodnocuje informace s proexportním potenciálem, např. zahraniční nabídky, poptávky, tendry, investiční příležitosti a semináře či konference, a aktivně spolupracuje s českými obchodními institucemi za účelem poskytnutí know-how či kontaktů českým firmám.

Všechny potřebné kontakty na Ministerstvo životního prostředí naleznete v rubrice kontakty.

Kontakty na Státní fond životního prostředí naleznete též v rubrice kontakty.