Odesláno dne 10.06.2024

Přehled novinek ze světa byznysu

DOTACE A FINANCOVÁNÍ

Tematický newsletter portálu BusinessInfo.cz
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

připravili jsme pro vás nový newsletter, v němž jednou měsíčně shrnujeme důležité informace, které se týkají oblasti podpory podnikání, dotací a dalších forem financování.

V uplynulém období byly vyhlášeny nové výzvy v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), podniky mohou žádat o podporu na energetické úspory a na produktové a procesní inovace. Aktuálně byla také vyhlášena výzva zaměřená na zkvalitnění dostupnosti vysokorychlostního internetu.

Národní rozvojová banka nabízí podnikatelům pomoc s renovací nehospodárných budov. Pro některé podnikatelské subjekty může být zajímavá podpora pořízení elektromobilu prostřednictvím bezplatných záruk k úvěru, poskytovaných rovněž NRB.

Detailně jsme se zaměřili na programy, prostřednictvím kterých podporuje agentura CzechTrade expanzi a působení českých malých a středních podniků na zahraničních trzích. Programy NOVUMM 2 a NOVUMM2KET pomohou exportním firmám s účastí na vybraných zahraničních výstavách a veletrzích. Na spolupráci podniků s designéry je zaměřena iniciativa Design Credits.

Kromě článků najdete v newsletteru i odkazy na zajímavé akce – semináře, workshopy apod. Věříme, že vám naše nové newslettery mohou nabídnout další přidanou informační hodnotu a budeme rádi i za vaši zpětnou vazbu.

Redakce BusinessInfo.cz

Konkurenceschopnost firem na zahraničních trzích podporuje několika programy CzechTrade

Agentura CzechTrade připravila dva projekty, které podpoří expanzi a působení českých malých a středních podniků na zahraničních trzích. Firmám, které se chtějí zúčastnit významných veletrhů a výstav v zahraničí, nabízí CzechTrade zvýhodněné podmínky účasti.

Jak uvádí ředitelka odboru fondů EU a kreativních průmyslů CzechTrade Martina Handrlicová, podpora v programech NOVUMM 2 a NOVUM2KET je poskytována formou zvýhodněných služeb v režimu de minimis. To znamená, že příjemce neobdrží finanční prostředky, ale agentura mu poskytne služby, o které si v rámci projektu požádá a do kterých by musel v případě absence podpory investovat svůj čas, finance a zkušenosti.

CzechTrade může zástupcům firem zajistit kompletní účast na veletrhu, od marketingové propagace přes registraci na akci, objednání a úhradu výstavní plochy, realizaci expozice a zajištění dalších služeb spojených s účastí na akci.
Až do konce července 2024 mají malé a střední podniky možnost požádat o dotaci v rámci iniciativy Design Credits na spolupráci s průmyslovým designérem z Adresáře designérů CzechTrade. Českým podnikům, orientovaným na průmyslovou či řemeslnou výrobu, je zde nabízena dotace až do výše 150 tisíc korun.

„Prostřednictvím Design Credits pokračujeme v dlouholeté podpoře spolupráce průmyslových designérů s českými výrobci, jejímž cílem je zvýšení konkurenceschopné produkce, úspěšné především na zahraničních trzích. Designéři mohou firmám výrazně pomoci inovovat jejich výrobky, rychle reagovat na požadavky trhu a tím posílit nejen exportní připravenost, ale významně zvýšit hodnotu jejich značky,“ říká vedoucí Design Centra CzechTrade Zuzana Sedmerová.

Česko musí zrychlit renovace nehospodárných budov. S financováním pomůže NRB

Pomoc s financováním renovací nabízí podnikatelům Národní rozvojová banka (NRB) se svým programem Nové úspory energie. V rámci tohoto programu lze žádat o zvýhodněný úvěr s úrokem 1,99 % p.a.
Do programu se mohou zapojit malí, střední i větší podnikatelé, kteří působí ve většině oblastí podnikání, jako je zemědělství, průmysl, stavebnictví, energetika, cestovní ruch, maloobchod a velkoobchod.

Výjimkou jsou podnikatelé z Prahy, pro ty je určen program ENERG.

DALŠÍ ČLÁNKY NA TÉMA DOTACE A FINANCOVÁNÍ

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

Firmy mohou žádat o dotace na úsporu energií z OP TAK

Podpora pro produktové a procesní inovace pro MSP

Výzva OP TAK podpoří pokrytí bílých míst a rychlejší internetové připojení

Podpora elektromobility pro firmy a OSVČ: Národní rozvojová banka přijímá žádosti o zaručení úvěru

PGRLF otevřel 18. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE

20.06.2024

Partnerství znalostního transferu a Spolupráce – Klastry

Obsahem semináře agentury API je představení výše uvedených výzev zaměřených na spolupráci mezi podniky a výzkumnými organizacemi a na podporu rozvoje klastrů v ČR. Příležitost konzultovat své záměry s hodnotiteli projektů do těchto výzev.
25.06.2024

Úspory energií v podnicích

Seminář Vám pomůže zorientovat se v aktuálních dotačních výzvách zaměřených na energeticky úsporná opatření ve firmách z OP TAK, Modernizačního fondu a také v produktech Národní rozvojové banky.
17.09.2024

Plzeňské podnikatelské vouchery 2024

BIC Plzeň pořádá seminář k nové výzvě programu podpory spolupráce výzkumných organizací a firem v Plzeňském kraji.

TÉMATICKÉ NEWSLETTERY — NOVÉ

Naše redakce pro Vás kromě týdenních novinek ze světa byznysu připravuje i newslettery zaměřené na nejžádanější témata:

  • Inovace a startupy
  • Daně a pojištění
  • Dotace a financování
  • Právo a legislativa

Nastavte si jednoduše své preference odběru novinek a získejte přehled nejnovějších informací

Informace ze světa byznysu
na jednom místě

Partnerský web

Tento e-mail jste dostal(a), protože jste si nastavil(a) zasílání novinek nebo jste registrován(a) na portálu BusinessInfo.cz, jehož provozovatelem je společnost Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

Zasílání novinek na tento email můžete zrušit zde.

© 1997-2024 CzechTrade | Všechna práva vyhrazena.