INFORMACE ZE SVĚTA BYZNYSU
NA JEDNOM MÍSTĚ

Filtrování podle kategorií
Filtrování obsahu

  Nemáte aktivní žádný filtr.

  Úplatný převod nepotřebného nemovitého majetku do vlastnictví fyzických a právnických osob
  07. 10. 2020

  Úplatný převod nepotřebného nemovitého majetku do vlastnictví fyzických a právnických osob

  Po vyřazení nemovitého majetku z užívání a prohlášení o jeho nepotřebnosti pro Ministerstvo obrany je tento prioritně nabízen k převodu dalším organiz...

  Úplatný převod nepotřebného movitého majetku
  06. 10. 2020

  Úplatný převod nepotřebného movitého majetku

  Po vyřazení movitého majetku z užívání a prohlášení o jeho nepotřebnosti pro Misterstvo obrany je tento prioritně nabízen k převodu dalším organizační...

  Založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí
  14. 09. 2020

  Založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí

  Dálkový přístup, poskytovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, umožňuje získávat údaje z katastru nemovitostí, pro celé území ČR prostřednict...

  Poskytování údajů z katastru nemovitostí
  14. 09. 2020

  Poskytování údajů z katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí České republiky je soubor údajů o nemovitostech v České republice, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich polohové a geomet...

  Udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
  14. 09. 2020

  Udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností

  Ověřovat výsledky zeměměřických činností jsou oprávněny pouze odborně způsobilé osoby, které získají úřední oprávnění k výkonu této činnosti. K získán...

  Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí
  14. 09. 2020

  Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

  Vklad je úkon katastrálního úřadu, který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti. Řízení o povolení vkladu zahájí katastrální úřad ...

  Pojistné smlouvy
  04. 06. 2020

  Pojistné smlouvy

  Článek popisuje především úpravu závazkových vztahů v pojištění vzniklém dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), konkrétně pak...

  Nabývání vlastnictví
  30. 03. 2020

  Nabývání vlastnictví

  Tento článek má za úkol shrnout problematiku institutu vlastnictví coby jednoho ze základních lidských práv. V úvodní části je vysvětlen samotný pojem...

  Nemovitosti
  29. 07. 2019

  Nemovitosti

  Dokument poskytuje základní orientaci v problematice nemovitostí. Bude nápomocen při prodeji nebo pronájmu nemovitosti. Pojednává i případy týkající s...

  Smlouvy
  29. 11. 2018

  Smlouvy

  Pojem smlouvy, co se rozumí závazkem a co může být jeho obsahem. Popsán je vznik smluvního vztahu a následné změny vzájemných závazků smluvních stran ...

  Zobrazit více
  Pravidelné novinky e-mailem