INFORMACE ZE SVĚTA BYZNYSU
NA JEDNOM MÍSTĚ

20. 02. 2021

Změna u ohlašovací/koncesované živnosti z podnětu podnikatele

Podnikatel má zákonnou povinnost oznamovat změny náležitostí u ohlášené nebo koncesované živnosti. Živnostenský úřad oznámené změny posoudí a podle vý...

20. 02. 2021

Vznik živnostenského oprávnění

Živnostenské podnikání neboli živnost lze provozovat pouze na základě živnostenského oprávnění. Provozovat živnost můžete jako fyzická nebo právnická ...

28. 01. 2021

Zveřejnění informace o provozu úložného místa

Obvodní báňský úřad informuje v průběhu řízení o povolení úložného místa veřejnost o  náležitostech povolovacího řízení. 

28. 01. 2021

Žádost na obvodní báňský úřad o schválení plánu pro nakládání s těžebním odpadem

Zpracovaný plán nakládání s těžebním odpadem schvaluje obvodní báňský úřad na základě žádosti provozovatele, pokud se jedná o těžbu nerostů, v případě...

09. 01. 2021

Podpora nestátních neziskových organizací

Národní dotační podpora nestátních neziskových organizací je v rámci MMR směřována do několika oblastí - bydlení, rozvoj regionů a cestovní ruch.

09. 01. 2021

Podpora bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje mimo jiné také národní podporu do oblasti bydlení.

09. 01. 2021

Podpora v oblasti cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje národní dotace v rámci oblasti cestovní ruch.

08. 01. 2021

Poskytování podpory podle zákona o investičních pobídkách

Investor žádá o podporu v oblasti zpracovatelského průmyslu, v technologickém centru a centru strategických služeb. Ministerstvo průmyslu a obchodu vy...

08. 01. 2021

Přeshraniční poskytování zboží

Volný pohyb zboží je základním předpokladem fungování vnitřního trhu. Usnadňuje jej technická harmonizace výrobků a princip vzájemného uznávání.

21. 12. 2020

Uznání oprávnění k podnikání v energetických odvětvích na území České republiky

Pokud jste držitelem oprávnění k podnikání pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem uděleným příslušným orgánem jiného členského státu EU, můž...

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem