INFORMACE ZE SVĚTA BYZNYSU
NA JEDNOM MÍSTĚ

20. 02. 2021

Změna u ohlašovací/koncesované živnosti z podnětu podnikatele

Podnikatel má zákonnou povinnost oznamovat změny náležitostí u ohlášené nebo koncesované živnosti. Živnostenský úřad oznámené změny posoudí a podle vý...

20. 02. 2021

Vznik živnostenského oprávnění

Živnostenské podnikání neboli živnost lze provozovat pouze na základě živnostenského oprávnění. Provozovat živnost můžete jako fyzická nebo právnická ...

28. 01. 2021

Žádost na obvodní báňský úřad o schválení plánu pro nakládání s těžebním odpadem

Zpracovaný plán nakládání s těžebním odpadem schvaluje obvodní báňský úřad na základě žádosti provozovatele, pokud se jedná o těžbu nerostů, v případě...

21. 12. 2020

Předávání podání Jednotnými kontaktními místy

Hlavní úlohou Jednotného kontaktního místa je usnadnění vstupu do podnikání, zejména v oblasti poskytování služeb, a to jak v ČR tak v rámci celé EU. ...

21. 12. 2020

Poskytování informací Jednotnými kontaktními místy

Jednotné kontaktní místo poskytuje bezplatné informace potřebné k tomu, aby klient mohl začít podnikat kdekoliv v Evropské unii či v ČR. Jednotné kon...

21. 12. 2020

Přeshraniční poskytování služeb – OSVČ

Pokud podnikatel z jednoho členského státu EU poskytuje své služby v jiném členském státě dočasně či příležitostně, jedná se o tzv. přeshraniční posky...

21. 12. 2020

Přeshraniční poskytování služeb

Firmy nebo podnikatelé mohou dočasně či příležitostně poskytovat své služby na území jiného členského státu, aniž by se tam museli usazovat.

21. 12. 2020

Usazení

Díky svobodě usazování mají podnikatelé možnost zvolit si místo podnikání a vykonávat činnost v libovolném členském státě EU.

Pravidelné novinky e-mailem