Acceleration Bootcamp pro české startupy

Ve Finsku došlo v posledních letech ke skokovému nárůstu nově založených VC fondů a zněkolikanásobení jejich investic.

Datum konání
15.11.2022
Typ akce
Mise
Země určení
Finsko Finsko
Místo konání
Kampus Maria01, Helsinky
Další akce v kategoriích

Dle Finské asociace rizikového kapitálu je ve Finsku nedostatek firem, které by nabízely dostatečně nové schopnosti, a proto je zde prostor i pro inovativní české startupy. Trend internacionalizace investic finských VC fondů je zřejmý z postupného nárůstu jejich podílu (aktuálně cca 30 % jde do zahraničních startupů).

Zastupitelský úřad v Helsinkách zorganizuje projekt na podporu českých startupů v Helsinkách dne 15.11. ve spolupráci s Czech Business Angels Association, Finnish Business Angels Network a městem Helsinky. Cílem projektu je podpořit nadějné české startupy v získání nových investic, ale i navázání možné spolupráce s finskými partnery a startupy jako Unity, Relex, Smartly.io, Aiven a další.

Projekt se uskuteční v helsinském kampusu Maria01 sdružujícím cca 200 různých entit od akcelerátorů, VC fondů a startupů až po vyspělé technologické společnosti a patří k největším svého druhu v Evropě, v rámci Slushe – přední světové akce pro startupy. Po úvodním slovu českého velvyslance bude následovat seznámení se s finským ekosystémem. Poté proběhnou prezentace 10 vybraných českých startupů před jednou z nejaktivnějších komunit andělských investorů v Evropě Finnish Business Angels Network, členy Finské asociace VC fondů a Finskou komunitou startupů, mezi něž patří např. taková světová jména jako Supercell, Wolt a další. Na konci akce se uskuteční networking a B2B jednání.

Přihlašte se do 7. 10. 2022 a do týdne budete vědět, zda jste vybráni na cestu do Helsinek. 3 první startupy získají zároveň vstupenku na přední světovou akci Slush, kde mají možnost setkat se s 2 600 investory z celého světa!

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor