Achema 2022 – NOVUMM 2022/041N

Veletrh Achema 2022 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing, podrobnosti o projektu a k přihlašování naleznete na Podmínky projektu a podklady k přihlášení (více informací + přihláška)

Datum konání
22.08.2022 - 26.08.2022
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Německo Německo
Místo konání
Frankfurt nad Mohanem
Další akce v kategoriích

Achema 2022 je světový veletrh pro zpracovatelský průmysl.
Díky výrobcům a poskytovatelům služeb z více než 50 zemí, kteří prezentují své výrobky pro chemický, farmaceutický  a biotechnologický výzkum a výrobu, jakož i energetické a environmentální služby, je Achema hybnou silou a průkopníkem pro mezinárodní zpracovatelský průmysl a jejich dodavatele.
  • na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 50 % výdajů
  • podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu
  • veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem na společné expozici

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama
  • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • při splnění podmínky, že se 5 firem účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
  • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

V případě zájmu zašlete vyplněnou přihlášku se všemi přílohami na e-mail, následně pak datovou schránkou nebo poštou.

Kontaktní osoba za CzechTrade: Ing. Michaela Dvořáková, michaela.dvorakova@czechtrade.cz, telefon 724 863 411.

Více informací a možnost přihlášení

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Dvořáková Michaela / Manažerka aktivity pro projekt NOVUMM financovaný z OP PIK / michaela.dvorakova@czechtrade.cz / +420 224 907 546