Advanced Engineering 2021

Země konání:
Birmingham Velká Británie
Země určení:
Velká Británie Velká Británie
Typ akce:
Veletrh, výstava
Datum konání:
03. 11. 2021 - 04. 11. 2021

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na mezinárodním veletrhu Advanced Engineering 2021.

Veletrh Advanced Engineering 2021 představuje prestižní strojírenskou expozici s návazností na automobilový, letecký, kompozitní průmysl a zpracování kovů. Akce přináší vystavovatelům přímé obchodní příležitosti a její oblíbenost potvrzuje rekordní návštěvnost i zastoupení nákupčích reprezentujících velké britské společnosti. Další informace

Proč se investice do veletrhu vyplatí:

 • akce koresponduje s profilem českých strojírenských firem – nákupčí poptávají veškeré oblasti přesného strojírenství (obráběné a jinak opracované komponenty, odlitky, výlisky různých materiálů), řezání (laser, plazma), ohýbání a přesné dokončovací práce (povlakování, nátěry), dále aditivní technologie, prototyping, kompozita a kompozitní materiály, suroviny pro kompozity (pryskyřice, tkaniny), ale i větší subdodávky (typicky aerospace, automotive).
 • propojení Tier 2/3/4 dodavatelů na celý britský dodavatelský řetězec – především automotive, aerospace, kompozitní a navazující chemický průmysl, motorsport, performance metals, dopravní prostředky (menší sekce železnice), civil, connected a také nuclear engineering.
 • top návštěvníci – nákupčí, konzultanti, agenti, inženýři, majitelé nových projektů, investoři, distributoři, lidé z business development.
 • osobní kontakt ve strojírenském řetězci vítězí – prezentace na veletrhu je zdaleka nejspolehlivější cestou k obchodní konverzaci, na anonymní emailový kontakt Britové zpravidla nereagují.
 • na akci bude poskytnuta proexportní dotace Min. průmyslu a obchodu ve výši cca 40 tis. Kč/firmu, nabídkové ceny jsou uvedeny již po odečtení této dotace.

Veletrh podporuje následující produktové kategorie:

 • Automotive engineering
 • Aero engineering
 • Composites engineering
 • Performance metals engineering
 • Connected manufacturing

Co nabízí agentura CzechTrade českým firmám:

 • Prezentace vaší společnosti na kompletně zařízeném českém pavilonu o velikosti 28 m2.
 • Moderní networkingový prostor navržený a realizovaný osvědčenou britskou firmou.

Varianty účasti na veletrhu:

Osobní účast:

 • Intenzivní marketingová kampaň před veletrhem – vytipování a pozvání relevantních obchodních partnerů, screening vystavovatelů, propagační materiály, PR.
 • Organizace networkingové akce na českém pavilonu s českým pivem.
 • Osobní asistence během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s vašimi obchodními partnery.
 • Logistická pomoc při výběru a zajištění vašeho hotelu a transportu.
 • Cena: 64 000 Kč bez DPH

Katalogová účast:

 • Oslovení potenciálních zájemců před veletrhem dle předem specifikované cílové skupiny se záměrem podchytit zájem místních firem o spolupráci.
 • Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade Londýn formou katalogů/prezentačních materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech.
 • Cena: 10 000 Kč bez DPH

Svoje přihlášky zašlete gestorovi akce do 31. 5. 2020.

Přílohy:Kontaktní informace
Pořadatel/gestor

Mgr. Degťar Vladimír
Exportní konzultant - senior

+420 224 907 557Pravidelné novinky e-mailem