AQUA UKRAINE 2019 – NOVUMM KET 2019/020K

Země konání:
Kyjev Ukrajina
Země určení:
Ukrajina Ukrajina
Typ akce:
Veletrh, výstava
Datum konání:
05. 11. 2019 - 07. 11. 2019

Významný mezinárodní veletrh zaměřený na hospodaření s vodou. Více informací k veletrhu na: http://www.iec-expo.com.ua/en/aquaen-2018.html.

AQUA UKRAINE 2019 byla zařazena mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM KET spolufinancovaného z OP PIK:

  • na účast může firma čerpat podporu až do výše 90 000 Kč (povinná participace firmy je 30 % nákladů)
  • podpora je poskytována malým a středním českým podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem, případně provozovnou mimo Prahu
  • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, přičemž min. 3 na společné expozici

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem; pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje CzechTrade, výstavbu expozice si firma u společného realizátora hradí sama
  • využití společné propagace českého stánku, doprovodných akcí a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • po naplnění společné expozice je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • firma zajistí fakturaci plochy, registrace a technických přípojek na CzechTrade, výstavbu expozice si realizuje sama
  • libovolné umístění a grafika stánku

Více informací o projektu NOVUMM KET včetně dokumentů ke stažení naleznete na webu CzechTrade - http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/. Přijímáme přihlášky k účasti s podporou.Kontaktní informace
Pořadatel/gestor

Myslovich Stefani, MA.
Manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM KET" financovaný z OP PIK

+420 224 907 525Pravidelné novinky e-mailem