Aquatherm Almaty – NOVUMM KET 2022/034K

Aquatherm Almaty 2022 je již 14. ročník mezinárodního veletrhu, který se zaměřuje na energeticky úsporné vytápění, ventilaci, klimatizaci, průmyslové chlazení, úpravu vody, obnovitelnou energii, vodovodní instalaci a bazény.

Datum konání
07.09.2022 - 09.09.2022
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Kazachstán Kazachstán
Místo konání
Almaty
Další akce v kategoriích

Více informací o veletrhu

Veletrh byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM KET spolufinancovaného z OP PIK:

  • na účast může firma čerpat podporu až do výše 90 000 Kč (povinná participace firmy je 50 % nákladů),
  • podpora je poskytována malým a středním českým podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem, případně provozovnou mimo Prahu,
  • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, přičemž min. 3 na společné expozici.

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem; pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje CzechTrade, výstavbu expozice si firma u společného realizátora hradí sama,
  • využití společné propagace českého stánku, doprovodných akcí a zázemí s kuchyňkou,
  • jednotný vzhled expozice.

2) Samostatná účast s dotací

  • po naplnění společné expozice je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích,
  • firma zajistí fakturaci plochy, registrace a technických přípojek na CzechTrade, výstavbu expozice si realizuje sama,
  • libovolné umístění a grafika stánku.

Více informací o projektu NOVUMM KET včetně dokumentů ke stažení naleznete na webu CzechTrade. Agentura přijímá přihlášky k účasti s podporou.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Mgr. Zegzulková Terezie / manažerka aktivity pro projekt NOVUMM KET financovaný z OP PIK / terezie.zegzulkova@czechtrade.cz / +420 224 907 547