Automatica – Analytica – Ceramitec 2022 – NOVUMM KET 2022/021K

Akce automatica – analytica – ceramitec 2022 představuje několik veletrhů najednou.

Datum konání
21.06.2022 - 24.06.2022
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Německo Německo
Místo konání
Mnichov
Další akce v kategoriích

Automatica – jedná se o přehlídku z oblasti robotiky, montážních zařízení a souvisejících komponentů.

Analytica – nabídka z odvětví laboratorní techniky, analytiky a kontroly kvality, měřicí a zkoušecí techniky, biotechnologií a diagnostiky.

Ceramitec – zastoupení celého odvětví a hodnotového řetězce průmyslu keramické a práškové metalurgie.

Akce byla zařazena mezi podporované v rámci projektu NOVUMM KET spolufinancovaného z OP PIK:

  • na účast může firma čerpat podporu až do výše 90 000 Kč (povinná participace firmy je 50 % nákladů)
  • podpora je poskytována malým a středním českým podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem, případně provozovnou mimo Prahu
  • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, přičemž min. 3 na společné expozici

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem; pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje CzechTrade, výstavbu expozice si firma u společného realizátora hradí sama
  • využití společné propagace českého stánku, doprovodných akcí a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • po naplnění společné expozice je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • firma zajistí fakturaci plochy, registrace a technických přípojek na CzechTrade, výstavbu expozice si realizuje sama
  • libovolné umístění a grafika stánku

Více informací o projektu NOVUMM KET včetně dokumentů ke stažení naleznete na webu CzechTrade.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Mgr. Zegzulková Terezie / manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM KET" financovaný z OP PIK / terezie.zegzulkova@czechtrade.cz / +420 224 907 547