Zdroj: CzechTrade

Beautyworld Middle East 2023 – 2023/023N

Beautyworld Middle East je největší mezinárodní veletrh pro krásu, vlasy, vůně a pohodu na Středním východě.

Datum konání
30.10.2023 - 01.11.2023
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty
Místo konání
Dubai
Další akce v kategoriích

Jako jedna z nejvlivnějších a nejnavštěvovanějších kosmetických výstav na světě nabízí výstava odborným návštěvníkům pohodlí setkávat se s vystavovateli tváří v tvář po dobu tří dnů za účelem vážného jednání.

Výstava sehrála zásadní roli v růstu a rozvoji tohoto odvětví se solidním zastoupením globálních produktů a značek. Toto je místo, kde se dozvíte, co je trendy v kosmetickém průmyslu.

Více informací

Veletrh byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing (více informací + přihláška)

  • na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 30 % výdajů
  • podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu
  • veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem (alespoň 3 firmy na společné expozici)

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel
  • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • při splnění podmínky, že se 3 firmy účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
  • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

Více informací a možnost přihlášení

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Pacáková Jaroslava / projektová manažerka pro projekt NOVUMM financovaný z OP PIK / jaroslava.pacakova@czechtrade.cz / +420 224 907 545