Bulharsko – oborová mise z oblasti důlního průmyslu

Bulharsko patří mezi země s poměrně bohatými a rozmanitými zdroji nerostných surovin (zlato, uhlí, mramor, žel. ruda, olovo, zinek, kobalt, stříbro, molybden, germanium, mangan, sádrovec, v Podunají jsou též ložiska ropy a zemního plynu).

Datum konání
24.10.2023 - 27.10.2023
Typ akce
Mise
Země určení
Bulharsko Bulharsko
Místo konání
Sofie, Stara Zagora, Sofie, Stara Zagora
Další akce v kategoriích

Je však pravděpodobné, že ne všechna naleziště jsou zcela probádána.

Česká stopa je v této oblasti historicky přítomna a čeští vývozci patří mezi tradiční dodavatele bulharského důlního průmyslu (zejména v případě uhlí). Cílem projektu je navázat kontakty, prezentovat schopnosti českých firem, nabídnout služby i konkrétní dodávky, zároveň využít příležitosti k prezentaci zkušeností ČR se sanací a dekontaminací starých dolů, což je v souladu s cíli energetické strategie a úkoly v rámci Green Dealu EU.

Projekt umožní českým firmám získat přístup k důležitým informacím a setkat se s relevantními partnery. Úspěšná realizace projektu zvýší povědomí bulharské strany o možnostech českého důlního průmyslu a geologie a potenciálu budoucí spolupráce.

Program:

Projekt bude realizován formou prezentace v prostorách ZÚ a mimo něj s následujícím programem:

1. den: přílet českých účastníků z ČR, ubytování, brífink, příprava semináře a příp. jednání s Min. energetiky BG

2. den: dopolední část v podobě semináře s prezentací bulharské strany (strategie a plán rozvoje, upřesnění konkrétních zájmových okruhů ve vazbě na českou nabídku, změny v systému veřejných zakázek, spol. s místním průmyslem atd.), prezentací české strany (MPO ČR o situaci v ČR, strategii, Geologická služba), dále prezentacemi jednotlivých firem, prezentací CDTE, diskuzí a následným buffet lunchem (9 – 14 hodin, v prostorách ZÚ); v rámci odpoledního programu možnost návštěvy vybraného subjektu, přesun do Staré Zagory, ubytování

3. den: návštěva dolů Mini Marica Iztok, jednání s vedením, příp. dalšími subjekty, přesun do Sofie, ubytování

4. den: návrat do ČR.

Zájemci mohou kontaktovat asociaci CDTE nebo MPO ČR.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor

Doporučujeme