Česko-alžírské podnikatelské fórum

Datum konání
21.11.2022 - 22.11.2022
Typ akce
Fórum
Země určení
Alžírsko Alžírsko
Místo konání
Hotel El Djazair, Alžír
Další akce v kategoriích

Během návštěvy ministra
průmyslu a obchodu J. Síkely v ALžíru se 21. s 22. 11. 2022 v hotelu El
Djazair uskutečnilo
velmi úspěšné česko-alžírské
podnikatelské fórum, jak dokládá
mimo jiné účast více než 100 firem. České
firmy především z oblasti energetiky, IT a nových technologií vedl místopředseda Svazu průmyslu
a dopravy ČR
František
Chaloupecký. Fóra se zúčastnila i Asociace pro aplikovaný výzkum v IT. ZÚ
Alžír zajistilo přípravu a logistiku fóra v Alžíru ve spolupráci s alžírským MZV, svazem CAPC
(Confédération algérienne du patronat citoyen), alžírskou obchodní komorou CACI
Chambre du commerce et de l‘industrie), sdruženími UNEP (Union nationale des
enterpreneurs publics) a CARE (Cercle d’action et de réflexion pour
l’entreprise). Další firmy byly pozvány přímo ZÚ Alžír, případně českými
firmami.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor