Česko – kazachstánské podnikatelské fórum

https://www.mzv.cz/astana/cz/cesko_kazachstanske_podnikatelske_forum/index.html

Datum konání
24.04.2023
Typ akce
Fórum
Země určení
Kazachstán Kazachstán
Místo konání
Astana
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Při příležitosti oficiální
návštěvy předsedy vlády ČR v Kazachstánu se dne 24. 4. 2023 uskutečnilo
v Astaně Česko-kazachstánské podnikatelské fórum za účasti předsedy vlády
ČR Petra Fialy a předsedy vlád KZ Alikhana Smajlova. Doprovodnou podnikatelskou
delegaci, zastřešenou HK ČR, tvořily
podniky orientující se na obranný průmysl, strojírenství, výrobu
kolejových vozidel, letecký průmysl a další.
Konkrétně se jednalo o OMNIPOL a.s., STV Group, Českou zbrojovku a.s., Colt CZ Group SE,
ERA a.s, EXCALIBUR INTERNATIONAL a.s,,PAMCO INT. a.s
, TELMO a.s., EXCALIBUR ARMY, s.r.o., Vrgineers
Inc., firmy Phonexia s.r.o., IQS Group s.r.o. Dále
byli zastoupeni
zástupci
ŽĎAS a.s., Škoda
Transportat
ion a.s., EGT
Express CZ s.r.o, InClaris Cionsulting s.r.o. či výrobce klavírů Petrof spol.
s r.o. Součástí podnikatelské delegace byli i zástupci Exportní garanční a
pojišťovací společnosti EGAP a.s. a České exportní banky, kteří vyjádřili
připravenost projekty českých firem finančně podpořit. Cílem fóra bylo posílení
ekonomických vazeb mezi oběma zeměmi a vytvoření příležitostí pro přímá jednání
podnikatelských subjektů.

Oficiální část podnikatelského fóra, kterého se účastnilo přes 200 zástupců
podnikatelského a státního sektoru, byla zahájena projevy předsedů vlád KZ Alikhana
Smajlova a ČR Petra Fialy. V navazujícím plenárním zasedání vystoupili
předseda představenstva Kazakh Invest Jusupov s prezentací zaměřenou na
investiční příležitosti v KZ. Na jednání dále vystoupili vice-prezident
Hospodářské komory ČR Michal Štefl a předseda představenstva společnosti Kazakh
Engineering. S profilem českých firem seznámila zúčastněné zástupkyně
Hospodářské komory.

Na závěr oficiální část proběhl ceremoniál podpisu šesti dvoustranných
dokumentů. Jednalo se o mj. o Memorandum mezi ministerstvem ekologie a přírodních
zdrojů Republiky Kazachstán a Zoologickou zahradou hlavního města Prahy o spolupráci při návratu koní Převalského do Kazachstánu,
Rámcovou úmluvu mezi
Ministerstvem zahraničních věcí Republiky Kazachstán a společností Škoda
Transportation o základních principech realizace investičních projektů
v oblasti výroby přepravních prostředků (tramvají, trolejbusů a
elektrických vlaků), Dohodu o spolupráci mezi Exportní
garanční a pojišťovací společností (EGAP) a Rozvojovou bankou Republiky
Kazachstán (Development Bank of
Kazakhstan JSC), Dohodu o spolupráci mezi Českou exportní bankou (ČEB) a Rozvojovou bankou
Republiky Kazachstán, týkající se
spolupráce v oblasti financování investičních projektů a Memorandum о
vzájemném porozumění mezi společnostmi Kazakh Invest a Transco Bohemia s.r.o.

Podnikatelské fórum dále pokračovalo ve formě B2B jednání mezi českými a KZ
subjekty. Vedle výše uvedených B2B jednání v rámci podnikatelského fóra se
uskutečnila řada schůzek organizovaných ZÚ Astana na základě individuálních
požadavků českých i KZ firem.

Česko – kazachstánské podnikatelské fórum se rovněž těšilo velkému zájmu
sdělovacích prostředků. Celá akce, která se mohla uskutečnit i díky finanční
participaci Ministerstva obrany ČR formou PROPED, byla provedena z obsahového,
ale i organizačního hlediska na mimořádně vysoké a profesionální úrovni.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor

Doporučujeme