Český den v Sofii – obchodně-prezentační akce českých firem zaměřených na bulharský trh

Místo konání:
veřejné prostranství plus ZÚ Sofie, Sofie Bulharsko
Země určení:
Bulharsko Bulharsko
Typ akce:
Prezentace
Datum konání:
12. 06. 2021

Cílem projektu je poskytnout českým firmám, které na bulharském trhu již působí, i zájemcům o vstup na trh v sektorech spojených s ochranou životního prostředí (např. recyklace, energetická efektivnost, snižování energetické náročnosti) a udržitelným a zdravým stylem života a stravování (zdravá výživa,
ekologická chemie a drogerie apod.) prostor pro prezentaci a zviditelnění jejich nabídky podnikatelům i veřejnosti přístupnější formou, tj. akce Český den, kdy bude pozornost zaměřena vyloženě na české výrobky a řešení. 

Vedlejším, ale rovněž důležitým efektem bude zviditelnění ČR a propagace.

Přínosem projektu bude zviditelnění nabídky českých firem, navázání nových kontaktů, prezentace potenciálním konečným zákazníkům i možným partnerům. Předpokládaným dopadem by mělo být rozšířené uplatnění českých výrobků a řešení, navýšení vzájemného obchodu, navázání nové spolupráce.

Úspěšná realizace projektu zlepší vnímání ČR na úrovni magistrátu města Sofie a dalších institucí (např. pozváním zástupců dalších měst, které řeší problémy se špatným životním prostředím – třeba Ruse).

Pravidelné novinky e-mailem