Český den v Sofii – obchodně-prezentační akce českých firem zaměřených na bulharský trh

Český den v Sofii – obchodně-prezentační akce českých firem zaměřených na bulharský trh proběhne dne 12. června 2021.

Datum konání
12.06.2021
Typ akce
Prezentace
Země určení
Bulharsko Bulharsko
Místo konání
veřejné prostranství plus ZÚ Sofie, Sofie
Další akce v kategoriích

Cílem projektu je poskytnout českým firmám, které na bulharském trhu již působí, i zájemcům o vstup na trh v sektorech spojených s ochranou životního prostředí (např. recyklace, energetická efektivnost, snižování energetické náročnosti) a udržitelným a zdravým stylem života a stravování (zdravá výživa,
ekologická chemie a drogerie apod.) prostor pro prezentaci a zviditelnění jejich nabídky podnikatelům i veřejnosti přístupnější formou, tj. akce Český den, kdy bude pozornost zaměřena vyloženě na české výrobky a řešení. 

Vedlejším, ale rovněž důležitým efektem bude zviditelnění ČR a propagace.

Přínosem projektu bude zviditelnění nabídky českých firem, navázání nových kontaktů, prezentace potenciálním konečným zákazníkům i možným partnerům. Předpokládaným dopadem by mělo být rozšířené uplatnění českých výrobků a řešení, navýšení vzájemného obchodu, navázání nové spolupráce.

Úspěšná realizace projektu zlepší vnímání ČR na úrovni magistrátu města Sofie a dalších institucí (např. pozváním zástupců dalších měst, které řeší problémy se špatným životním prostředím – třeba Ruse).

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor