City For The Future 2021

Agentura CzechTrade, Velvyslanectví ČR v Maďarsku a ministerstvo průmyslu a obchodu zvou české firmy k účasti na akci City For The Future 2021.

Datum konání
21.09.2021 - 22.09.2021
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Maďarsko Maďarsko
Místo konání
Budapešť
Další akce v kategoriích

Akce navazuje na dva úspěšné ročníky Setkání partnerských měst a obcí z Česka a Maďarska, které se konaly v Budapešti v úzké spolupráci Velvyslanectví ČR v Maďarsku a budapešťské kanceláře CzechTrade se zapojením Velvyslanectví Maďarska v ČR a doprovázené prezentací dvou vybraných českých krajů. City For The Future se zaměřuje na řešení a služby spojené s chytrým a udržitelným rozvojem měst, které prezentuje hlavním decision makerům – starostům a odpovědným pracovníkům municipalit, místním integrátorům smart city technologií a firmám odpovědným za rozvoj města, komunální služby či digitalizaci.

Proč byste se měli prezentovat právě na akci City For The Future 2021?

 • B2B Matchmaking
 • B2G Matchmaking
 • Networking
 • Prezentace novinek ze světa technologických inovací
 • Prezentace smart city technologií ve funkční praxi (formou mini smart city parku)
 • Přednášky

Oborové zaměření:

 • Smart City řešení pro municipality (software i hardware)
 • Environmentální technologie pro udržitelné město

Co nabízí agentura CzechTrade českým firmám:

 • CzechTrade připravuje prezentaci českých firem za účelem nalezení nových obchodních příležitostí pro české technologické firmy nabízející řešení a služby pro municipality v oblasti Smart City a udržitelné město.
 • City For The Future Budapest 2021 se bude konat v rámci největší maďarské konference na téma Smart City s názvem Civitas Sapiens, organizované státní agenturou DJN Kft.
 • Česká republika bude tento rok hlavním zahraničním partnerem, díky čemuž jí bude umožněno představit na konferenci až dvacet českých firem.
 • Rozsahem jedinečné setkání starostů, zástupců žup, státní sféry, odborníků a maďarských dodavatelů, respektive zástupců Smart City projektů přináší jedinečnou příležitost pro české společnosti prezentovat se efektivně před úzkou cílovou skupinou – decision makery městských rozvojových strategií – a navázat cenné kontakty s cílem obchodní spolupráce.
 • Konference Civitas Sapiens se bude konat v hybridní (prezenční i online) formě.
 • České firmy spolu s účastí na samotné konferenci získají mezi prvními i možnost zařadit své produkty do katalogu kvalifikovaných dodavatelů smart city technologií pro maďarská města a obce (Tržiště Smart City).
 • V neposlední řadě post České republiky jako hlavního hosta umožňuje přitáhnout extra pozornost na české technologie jak z pohledu obchodních příležitostí v Maďarsku, tak v rámci uskupení V4, kterému bude od července 2021 na rok Maďarsko předsedat.
 • Jedním z hlavních prezentačních nástrojů akce bude fyzická výstavba českého mini smart city parku v prostorách konference.
 • Cílem je prezentovat účastníkům celostátní konference české technologie v praxi, resp. ukázat jim modelové simulace fungování chytrého města, které nejsou dalekou budoucností.
 • V rámci mini smart city parku pak bude možné představit vybraná řešení vícero českých firem zaměřených na problematiku, která je každodenním pracovním tématem starostů a městských komunálních služeb a zároveň prezentovat několik exkluzivních řešení, které přinášejí vize do budoucnosti – zejména řešení založené na nanotechnologii, umělé inteligenci, e-governmentu a inovativním přístupu k cirkulární ekonomice.
 • Celý český mini smart city park by měl být metodou 3D scanu převeden i do virtuální roviny, což firmám umožní využívat vytvořené prezentace i po ukončení dotyčné akce.

Varianty účasti na akci:

Hybridní účast – základní balíček

 • Osobní účast firmy na společném stánku City For The Future vytvořeného formou mini smart city parku
 • Vytvoření firemního profilu v maďarštině, češtině a angličtině na těchto stránkách (cena zahrnuje překlad podkladů do maďarštiny) v katalogu firem
 • Vytvoření videospotu o českém stánku a společnosti na místě
 • Asistence pracovníků CzechTrade na akci
 • Pomoc při výběru Vašeho hotelu
 • Plocha dle domluvy v mini smart city parku, přípojka elektřiny, WiFi připojení, pult a barové židle dle domluvy
 • Cena: 15 000 Kč bez DPH

Hybridní účast – vip balíček

 • Osobní účast firmy na společném stánku City For The Future vytvořeného formou mini smart city parku
 • Vytvoření firemního profilu v maďarštině, češtině a angličtině na těchto stránkách (cena zahrnuje překlad podkladů do maďarštiny) v katalogu firem
 • Vytvoření videospotu o českém stánku a společnosti na místě
 • Asistence pracovníků CzechTrade na akci
 • Pomoc při výběru Vašeho hotelu
 • Limitovaná VIP účast s prezentací v konferenční části akce
 • Plocha dle domluvy v mini smart city parku, přípojka elektřiny, WiFi připojení
 • Možnost osobní prezentace se simultánním tlumočením účastníkům konference, nahrávka prezentace a sdílení online na těchto stránkách
 • Maximální počet firem: 5
 • Cena: 25 000 Kč bez DPH

Podrobnosti k akci City For The Future 2021 najdete v přiložené pozvánce.

Pokud Vás nabídka zaujala, prosím, kontaktujte garanta akce nebo přímo kancelář CzechTrade v Budapešti, rádi s vámi prodiskutují účast na akci.

Přihlášku zašlete gestorovi akce do 11. 6. 2021.

Přílohy:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Špunda Jan / vedoucí oddělení Podpora internacionalizace pro výrazně inovativní MSP / jan.spunda@czechtrade.cz / +420 224 907 580