City For The Future 2021

Agentura CzechTrade, Velvyslanectví ČR v Maďarsku a ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádaly pro české firmy společnou účast na akci City For The Future 2021.

Datum konání
21.09.2021 - 22.09.2021
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Maďarsko Maďarsko
Místo konání
Budapešť
Další akce v kategoriích

ČÍM JE PRÁVĚ AKCE CITY FOR THE FUTURE ATRAKTIVNÍ PRO ČESKÉ EXPORTÉRY?
Akce navazuje na dva úspěšné ročníky Setkání partnerských měst a obcí z Česka a Maďarska, které se konaly v Budapešti v úzké spolupráci Velvyslanectví ČR v Maďarsku a budapešťské kanceláře CzechTrade se zapojením Velvyslanectví Maďarska v ČR a doprovázené prezentací dvou vybraných českých krajů. City For The Future se zaměřuje na řešení a služby spojené s chytrým a udržitelným rozvojem měst, které prezentuje hlavním decision makerům – starostům a odpovědným pracovníkům municipalit, místním integrátorům smart city technologií a firmám odpovědným za rozvoj města, komunální služby či digitalizaci.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Špunda Jan / vedoucí oddělení Podpora internacionalizace pro výrazně inovativní MSP / jan.spunda@czechtrade.cz / +420 224 907 580