Coneco 2022 – NOVUMM 2022/037N

Mezinárodní veletrh se zaměřením na stavební průmysl Coneco 2022 proběhne ve dnech od 23. do 26. března 2022.

Datum konání
23.03.2022 - 26.03.2022
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Slovensko Slovensko
Místo konání
výstaviště Incheba Expo, Bratislava
Další akce v kategoriích

Více informací o veletrhu

 • na jednom místě se prezentuje vše potřebné pro stavbu a rekonstrukci od stavebních materiálů, přes okna, dveře, střechy, podlahy, klimatizaci, elektroinstalaci, sauny, vířivky, garážové brány.
 • nabídku doplňují nové revoluční materiály, které zabezpečují úsporu energie, inteligentní elektroinstalace.
 • příležitost pro české firmy prosadit se v tomto teritoriu a uspokojit vysokou poptávku po tomto druhu zboží

Veletrh Coneco 2022 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing (více informací + přihláška)

 • na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 50 % výdajů
 • podpora je poskytována malým a středním podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu
 • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, z toho alespoň 3 firmy na společné expozici s agenturou CzechTrade

Možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

 • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel – Progres Partners Advertising s. r. o.
 • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
 • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

 • při splnění podmínky, že se 5 firem účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
 • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
 • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

V případě zájmu zašlete vyplněnou přihlášku se všemi přílohami na e-mail, následně pak datovou schránkou nebo poštou.

Kontaktní osoba za CzechTrade:

Ing. Michaela Dvořáková, michaela.dvorakova@czechtrade.cz, telefon 724 863 411

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Dvořáková Michaela / Manažerka aktivity pro projekt NOVUMM financovaný z OP PIK / michaela.dvorakova@czechtrade.cz / +420 224 907 546