Cosmoprof Worldwide Bologna 2021 – NOVUMM 2020-21/067N

Mezinárodní veletrh se zaměřením na kosmetiku, spa a spotřební průmysl proběhne ve dnech od 9. do 13. září 2021.

Datum konání
09. 09. 2021 - 12. 09. 2021
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Itálie
Místo konání
Bologna
Další akce v kategoriích

Další informace

Charakteristika:

 • výstava se třemi různými salony věnovanými konkrétním odvětvím a distribučním kanálům, přičemž každá show se koná v různých termínech, aby se usnadnil tok návštěvníků a využily se příležitosti k navazování kontaktů a podnikání
 • Cosmopack je nejvýznamnější mezinárodní výstava věnovaná dodavatelskému řetězci kosmetiky a všem jeho různým složkám: přísady a suroviny, smluvní a soukromá výroba štítků, balení, aplikátory, stroje, automatizace a full-service řešení.
 • Cosmo Perfumery & Cosmetics je mezinárodní přehlídka s optimalizovaným uspořádáním pro kupující, distributory a společnosti zajímající se o novinky ve světě vůní a kosmetiky týkající se maloobchodního kanálu. Tato výstava obsahuje výběr nejlepších kosmetických značek na světě, které jsou schopny vyhovět potřebám stále sofistikovanějšího distribučního průmyslu, který prochází změnami.
 • Cosmo Hair, Nail & Beauty Salon je mezinárodní show s optimalizovaným uspořádáním pro distributory, majitele a profesionály z kosmetických center, wellness center, lázní, kadeřnických salonů a hotelů. Existuje široký výběr zboží od nejlepších dodavatelů produktů, zařízení, vybavení a služeb určených pro profesionální svět vlasů, nehtů a kosmetických salonů / lázní.
 • ojedinělá akce se svým zaměřením v Itálii,
 • příležitost pro české firmy prosadit se v tomto teritoriu a uspokojit vysokou poptávku po tomto druhu zboží

Veletrh byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing (více informací + přihláška)

 • na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 50 % výdajů
 • podpora je poskytována malým a středním podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu
 • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, z toho alespoň 3 firmy na společné expozici s agenturou CzechTrade

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

 • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel
 • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
 • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

 • při splnění podmínky, že se 5 firem účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
 • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
 • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

Kontakt a přihlášení: Ing. Jaroslava Pacáková – projektová manažerka projektu NOVUMM, jaroslava.pacakova@czechtrade.cz, +420 224 907 545.Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Pacáková Jaroslava / projektová manažerka pro projekt NOVUMM financovaný z OP PIK / jaroslava.pacakova@czechtrade.cz / +420 224 907 545
• Témata: Zahraniční obchod
• Teritorium: Itálie
• Teritorium určení: Itálie
• Druh akce: Veletrh, výstava