Czech- German Innovation Festival

 

Datum konání
19.10.2022 - 20.10.2022
Typ akce
Prezentace
Země určení
Německo Německo
Místo konání
Berlín
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

ZÚ ČR v Berlíně
ve spolupráci s ČC a CzechInvestem uspořádalo 19.10.2022 6. ročník
Česko-německého inovačního festivalu. Tématem byly vodíkové technologie a
jejich využití jako důležitého paliva a nosiče energie v dopravě, průmyslu
a domácnostech.

V prvním bloku festivalu byla
centrálním tématem budoucnost vodíkového hospodářství v České republice a
Německu. L. Doucek představil Českou vodíkovou technologickou platformu (HYTEP)
a P. Mervart, zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové strategie, se
věnoval zejména Vodíkové strategii České republiky. Plány týkající se Vodíkové
národní strategie Německa přestavila E. Schmid z Německé energetické agentury
(DENA) a W. Diwald, předseda  Německého svazu
vodíkových a palivových článků (DWV).

V druhém panelovém bloku
přišla řada na konkrétní příklady využití vodíkové technologie jak v České
republice, tak v Německu. S prezentacemi za německou stranu
vystoupili C. Bracklo (BMW), V. Lindner (h2-netzwerk-ruhr) a T.Hahn (Ostwald),
za českou stranu pak L. Polák (ÚJV Řež), O. Šabata (NET4GAS), D. Kurucz (Alstom
ČR) a T. Krenc za firmu For H2 Energy.

Festivalu se zúčastnilo přibližně
70 hostů z řad odborné veřejnosti.

Živé diskuse se týkaly
probíhající technologické revoluce v energetice a dopravě, kde vodíkové
technologie začínají hrát stále důležitější roli. Neformální networking hosté využili
k výměně kontaktů a nápadů na spolupráci. Akce přispěla k prohloubení
kontaktů mezi zúčastněnými subjekty i k prezentaci ČR jako inovační země. Na
závěr akce mohli účastníci festivalu navštívit nově otevřenou výstavu Českého
centra „Hluboké řeky tečou potichu“, která se věnuje problematice udržitelnosti
v současném světě.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor