DKOU 2022 NOVUMM KET 2022/037K

DKOU 2022 je výstavní a kongresová akce zaměřená na obor Ortopedie a Traumatologie. Proběhne zde řada prezentací s odborníky. Hlavními tématy budou péče o pacienty, traumatologická péče a spousta dalších zajímavostí, např. individualizovaná medicína, septická chirurgie a další. Zaměření je pouze na výrobní firmy a profesionály z oboru. Je zde možné rovněž shlédnout ukázkové „operační sály“ a speciální produkty včetně technologií využívaných při operacích (práce s daty a roboty).

Datum konání
25.10.2022 - 28.10.2022
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Německo Německo
Místo konání
Berlín
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Akce byla zařazena mezi podporované veletrhy v rámci projektu NOVUMM KET spolufinancovaného z OP PIK.

  • na účast může firma čerpat podporu až do výše 90 000 Kč (povinná participace firmy je 50 % nákladů)
  • podpora je poskytována malým a středním českým podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem, případně provozovnou mimo Prahu
  • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, přičemž minimálně 3 musí vystavovat na společné expozici

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku agentury CzechTrade a dalších českých firem
  • pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje CzechTrade, výstavbu expozice si firma u společného realizátora hradí sama
  • využití společné propagace českého stánku, doprovodných akcí a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • po naplnění společné expozice je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • firma zajistí fakturaci plochy, registrace a technických přípojek na CzechTrade, výstavbu expozice si realizuje sama
  • libovolné umístění a grafika stánku

Více informací o projektu NOVUMM KET včetně dokumentů ke stažení naleznete na webu agentury CzechTrade: https://www.czechtrade.cz/sluzby/programy-eu/oppik/novumm-ket 

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing Novotná Eva / eva.novotna@czechtrade.cz / +420 224 907 512