Dny ČR ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů

Země konání:
Dubna Rusko
Země určení:
Česká republika Česká republika | Rusko Rusko
Typ akce:
Mise
Datum konání:
29. 03. 2020 - 01. 04. 2020

Ve dnech od 29. března do 1. dubna 2020 proběhne v Dubně akce, jejímž cílem je zvýšení a diverzifikace zapojení českých výzkumných pracovišť do spolupráce, navázání a rozvoj kontaktů českých firem a výzkumných institucí s SÚJV Dubna.

Spojený ústav jaderných výzkumů (se sídlem v Dubně, asi 120 km severně od Moskvy, www.jinr.ru) je mezinárodní vědecký ústav, který tvoří 7 laboratoří a Univerzitní centrum. Zaměstnává přibližně 5 000 osob, z toho okolo 1 200 výzkumných pracovníků, 2 000 techniků a inženýrů. Odborné zaměření ústavu je velmi široké – zahrnuje základní teoretický i experimentální výzkum v oblasti jaderné a částicové fyziky, pevné fáze a radiobiologie, vývoji a stavby urychlovačů částic a také aplikaci v lékařství (hadronová terapie některých druhů nádorů, v oblasti nano-technologií (filtry a membrány vyráběné pomocí svazku urychlených těžkých iontů) či v energetice (problematika vyhořelého paliva a urychlovačem řízených reaktorů aj.).

Předběžný program a další informace včetně registrace jsou na webu akce.

Registrace do 31. ledna 2020 (nutnost vyřízení víza a vstupů do SÚJV)

Pořadatel:

Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů a Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně.Kontaktní informace
Pořadatel/gestor

Jiří Janošec

+420 234 006 136Pravidelné novinky e-mailem