DODACÍ PODMÍNKY 2020 – smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v návaznosti na dodací doložky

Místo konání:
CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2 Česká republika
Typ akce:
Seminář
Datum konání:
26. 02. 2020

Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod).

ANOTACE:

Základní náležitosti smluv v zahraničním obchodě (zejména v kupních smlouvách), se zaměřením na:

  • význam dodacích doložek
  • důležité aspekty dodacích doložek pro praktickou realizaci dodávek zboží
  • výklad jednotlivých dodacích doložek
  • některé důsledky použitých dodacích doložek pro sjednávání přepravních smluv s dopravci
  • Vliv smluvních ujednání na uplatňování DPH příp. celních předpisů:
  • při vnitrounijním obchodu se zbožím – vliv na identifikaci místa zdanitelného plnění, vliv na plnění podmínek pro osvobození dodání do jiného členského státu EU od DPH apod.
  • při dovozu a vývozu zboží – vliv na stanovení celní hodnoty a základ DPH při dovozu, vliv na identifikaci místa plnění, vliv na plnění podmínek pro osvobození vývozu od DPH apod.Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.
  • Praktické příklady obchodních operací

Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál (power pointová prezentace), který obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře.

Více informací a možnost přihlášení: https://www.czechtrade.cz/getdoc/f3fe7348-9bae-4b4e-adb1-e953435d1469.Kontaktní informace
Pořadatel/gestor

PhDr. Šourková Dana
Specialista exportního vzdělávání

+420224907529Pravidelné novinky e-mailem