EcoFair/ENERGETIKA 2019 – NOVUMM 2019/032N

Země konání:
Bělehrad Srbsko
Země určení:
Srbsko Srbsko
Typ akce:
Veletrh, výstava
Datum konání:
02. 10. 2019 - 04. 10. 2019

ECOFAIR Belgrade – mezinárodní veletrh životního prostředí, který se koná v Bělehradu, představí novinky z oblasti životního prostřední, ochrany přírody a využití přírodního bohatství, strategie, projektů a edukativních programů na ochranu životního prostředí a přírody.

 

Jedná se o jednu z nejvýznamnějších akcí v oblasti v oblasti ekologie v tomto regionu.

 

 

ENERGETIKA Belgrade se zaměří na vybavení a zařízení pro výrobu a přenos elektrické energie, elektroinstalační materiál, kontrolní a měřicí zařízení, vybavení pro podzemní a povrchovou těžbu uhlí, důlní technologie, vybavení pro geologický průzkum, bezpečnostní systémy v dolech, zařízení pro skladování a přepravu ropy a ropných derivátů, skladování a distribuce zemního plynu, fotovoltaické systémy, větrné agregáty, biomasu v energetice, zařízení pro zplyňování a spalování, kotle a turbíny.

 

 

 

– na akci je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 30 % výdajů

– podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu

– veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem (z toho min. 3 na společné expozici)

 

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel
  • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • v rámci projektu lze také podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
  • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

 

Kontakt a přihlášení: Ing. Kristýna Velebná– projektová manažerka projektu NOVUMM, kristyna.velebna@czechtrade.cz, + 420 224 907 819

 

 Kontaktní informace
Pořadatel/gestor

Ing. Velebná Kristýna
manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM" financovaný z OP PIK

+420 224 907 819Pravidelné novinky e-mailem