Elmia Subcontractor 2021

Agentura CzechTrade pořádá pro české firmy společnou účast na mezinárodním veletrhu strojírenských subdodávek Elmia Subcontractor 2021.

Datum konání
09.11.2021 - 12.11.2021
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Švédsko Švédsko
Místo konání
Jönköping
Další akce v kategoriích

Největší veletrh strojírenských subdodávek v severní Evropě. Nejvíce poptávané produktové kategorie: svařované konstrukce, přesně obráběné díky, zpracování plechů, hliníkové odlitky, odlitky z šedé a tvárné litiny, oceli, zápustkové a volně kované výkovky, lisované a vstřikované plastové díly, nástroje a formy a sub sestavy z výše uvedených komponentů. 

Více informací o veletrhu

Proč se investice do veletrhu Elmia Subcontractor 2021 vyplatí:

 • Jedná se o úzce profilovaný veletrh se zaměřením pouze na strojírenské subdodávky.
 • Veletrhu se v roce 2019 zúčastnilo 1 400 vystavovatelů na celkové ploše 18 000 m2.
 • Veletrh každý rok navštíví 14 000 odborných návštěvníků především z řad nákupčích strojírenských firem, kteří hledají nové subdodavatele.
 • Veletrh má regionální přesah (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko).
 • Společná výstavní plocha CzechTrade má již mnohaletou tradici a je hojně navštěvována klíčovými decision makery z těch největších, ale i menších skandinávských firem.
 • Zahraniční kancelář CzechTrade Scandinavia před veletrhem realizuje velmi rozsáhlou cílenou účinnou zvací kampaň.

Veletrh podporuje následující produktové kategorie:

 • Svařované konstrukce z uhlíkaté i nerezové oceli (řezání, vrtání, svařování, montáž atd.)
 • Přesně obráběné komponenty z kovů včetně povrchových úprav
 • Zpracování plechů z uhlíkové i nerez oceli (řezání, ohýbání, perforování, svařování, včetně povrchových úprav a montáže atd.)
 • Kovové výlisky, odlitky z oceli a odlitky z tvárné a šedé litiny
 • Zápustkově a volně kované výkovky
 • Lisované a vstřikované plastové díly
 • Výroba nástrojů a forem a výpalky z plechů
 • Výroba hydraulických komponent
 • Spojovací materiály
 • Tepelné zpracování
 • Montáže z výše uvedených komponent

Co nabízí agentura CzechTrade českým firmám:

 • Osobní či katalogovou účast na vyhrazené ploše v rámci společné expozice CzechTrade – 63 m2.
 • Plně vybavený stánek, stačí jen přijet a začít prodávat!
 • Výroba prezentační grafiky, polepů, log atd.
 • Kompletní servis a poradenství zahraniční kanceláře při přípravě a průběhu veletrhu.
 • Asistence při registraci do veletržního katalogu, asistence s ubytováním, parkováním atd.
 • Velmi intenzivní zvací a akviziční kampaň před a během konání veletrhu.
 • Výroba a distribuce společného katalogu českých vystavovatelů.

Varianty účasti na veletrhu:

 • Osobní účast:
  • Osobní 4-denní účast na vlastní vyhrazené plně vybavené výstavní ploše o velikosti cca 6,5 m2 v rámci společného stánku pod hlavičkou CzechTrade / Czech Republic (mimo jiné zahrnutí do katalogu vystavovatelů, parkovací karty, výroba prezentační grafiky).
  • Zahraniční kancelář CzechTrade Scandinavia kompletně zajistí veškeré náležitosti spojené s organizací veletrhu, stačí jen přijet s katalogy a vzorky.
  • Před veletrhem CzechTrade Scandinavia vytipuje a osloví stovky konkrétních nákupčích ze skandinávských strojírenských firem, kteří předem obdrží profily vystavujících firem a pozvánky k návštěvě stánku.
  • Asistenční služby zástupců CzechTrade Scandinavia před a v průběhu veletrhu – vystavovatelské průkazy, organizace účasti na stánku, plně vybavené zázemí, aktivní oslovování a směrování nákupčích k jednotlivým účastníkům, podpora při jednáních, zajištění fotodokumentace.
  • Asistence při dopravě a ubytování.
  • Prezentace účastníků na webových stránkách CzechTrade Scandinavia po dobu jednoho roku.
  • Zařazení účastníků do brožury českých vystavovatelů, která bude před a během veletrhu distribuována skandinávským partnerům.
  • Vypracování závěrečné zprávy, jejíž nedílnou součástí je seznam konkrétních poptávajících, kteří navštíví společný stánek.
  • Cena: 80 000 Kč bez DPH
 • Katalogová účast:
  • Aktivní zastoupení vaší firmy pracovníky zahraniční kanceláře CzechTrade Scandinavia při propagaci vašich produktů.
  • Jednání s potencionálními obchodními partnery a sběr kontaktů pro další jednání.
  • Aktivní prezentace a distribuce vašich propagačních materiálů a vizitek zájemcům.
  • Prezentace účastníků na webových stránkách CzechTrade Scandinavia po dobu jednoho roku.
  • Zařazení účastníků do brožury českých vystavovatelů, která bude před a během veletrhu distribuována skandinávským partnerům.
  • Vypracování závěrečné zprávy, jejíž nedílnou součástí je seznam konkrétních poptávajících, kteří navštíví společný stánek.
  • Cena: 15 000 Kč bez DPH

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Mgr. Degťar Vladimír / Exportní konzultant – senior / vladimir.degtar@czechtrade.cz / +420 224 907 557