European Coatings Show 2021 – NOVUMM 2021/006N

Veletrh ECS přináší pravidelně inovace v oblasti nátěrových hmot.

Datum konání
14.09.2021 - 16.09.2021
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Německo Německo
Místo konání
Norimberk
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Každé dva roky se tu setkávají odborníci z oboru výroby barev, nátěrů, lepidel a tmelů, producenti průmyslových aditiv a chemických produktů, i nejrůznější průmyslový zpracovatelé a zástupci z oblasti vědy a výzkumu. Ti všichni diskutují nejnovější trendy v průmyslu.

Aktuální statistiky:

  • 94 % vystavovatelů zde v minulých ročnících navázalo nové obchodní kontakty
  • 87 % vystavovatelů uskutečnilo následné nové obchody
  • 54 % návštěvníků přichází z EU, 16 % ze zbytku Evropy, 22 % z Austrálie/Oceánie, Asie a Afriky a 7 z Amerického kontinentu

Veletrh je zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OPPIK. Na svou účast mohou firmy čerpat podporu až do výše 80 000 Kč (povinná participace firmy je 50 % nákladů). Dotace je určena malým a středním výrobním podnikům (MSP) se sídlem či provozovnou mimo Prahu. Podmínky projektu a další informace naleznete na webových stránkách agentury CzechTrade.

Firmy se mohou na veletrhu prezentovat v rámci společné expozice organizované agenturou CzechTrade, nebo na samostatných firemních expozicích.

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

Agentura CzechTrade zajistí rezervaci plochy a technické přípojky. Dodavatel (stavitel a organizátor expozice) zajistí výstavbu stánku (vybavení, grafiku, zázemí, kuchyňku). Minimální počet účastníků jsou 3 firmy.

2) Samostatná účast s dotací

V případě splnění podmínky tří firem na společné expozici, je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích. Vystavovatel si sám zajistí rezervaci plochy a výstavbu expozice. Plocha je fakturována na CzechTrade.

Kontaktní osobu na CzechTrade je Ing. Michaela Dvořáková, tel.: 224 907 546, michaela.dvorakova@czechtrade.cz, vyplněnou přihlášku k účasti zašlete prosím ke kontrole nejdříve emailem a poté přes DS nebo poštou.

V případě dotazů ohledně veletrhu kontaktujte výhradní zastoupení veletržní společnosti NürnbergMesse v ČR, společnost PROveletrhy, paní Naďu Lichte, tel.: 775 663 548, info@proveletrhy.cz, www.proveletrhy.cz

Více informací a možnost přihlášení

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Dvořáková Michaela / Manažerka aktivity pro projekt NOVUMM financovaný z OP PIK / michaela.dvorakova@czechtrade.cz / +420 224 907 546