EXPODEFENSA 2019 – NOVUMM 2019/041N

Země konání:
Bogota Kolumbie
Země určení:
Kolumbie Kolumbie
Typ akce:
Veletrh, výstava
Datum konání:
02. 12. 2019 - 04. 12. 2019

Mezinárodní veletrh obranného a bezpečnostního průmyslu Expodefensa je jeden z nejvýznamnějších mezinárodních veletrhů v Kolumbii i v regionu Latinské Ameriky. Letošní ročník veletrhu pořádá CORFERIAS společně s francouzskou společností COGES a dále ve spolupráci s Ministerstvem obrany Kolumbie a společností CODALTEC.

 

Veletrh byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK.

 

Na veletrh je možné čerpat z projektu podpora až do výše 80 000 Kč, firma se podílí 30 % způsobilých výdajů.

Podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu.

 

Veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem, kde jsou 2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel
  • využití společné propagace českého stánku, doprovodných akcí a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • při splnění podmínky, že se 5 firem účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
  • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

Více informací o projektu Nové marketingové modely veletržních účastí pro malé a střední podnikatelské subjekty včetně dokumentů ke stažení naleznete na webu CzechTrade - http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik.

 Kontaktní informace
Pořadatel/gestor

Mgr. Řezníčková Michaela
Manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM" financovaný z OP PIK

+420 224 907 524Pravidelné novinky e-mailem