Zdroj: CzechTrade

ExpoMin 2023 – NOVUMM 2023/012N

Největší mezinárodní setkání v Latinské Americe věnované těžebnímu sektoru, Expomin 2023, se bude konat mezi 24. a 27. dubnem 2023 na novém výstavišti Parque Fisa.

Datum konání
24.04.2023 - 27.04.2023
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Chile Chile
Místo konání
Parque Fisa, Santíago de Chile
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

XVII. mezinárodní hornická výstava a kongres nabízí rozsáhlý program aktivit s aktivní účastí těžařských společností, dodavatelů vysokých technologických kapacit, start-upů a klíčových institucí, které jsou součástí těžebního ekosystému. Chile si udržuje velkou přitažlivost pro těžební projekty, patří mezi 10 zemí, které koncentrují největší investice do těžebního průzkumu.

Více informací o veletrhu

Veletrh byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing
(více informací + přihláška)

  • na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 30 % výdajů
  • podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu
  • veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem na společné expozici

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel
  • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • při splnění podmínky, že se 5 firem účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
  • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

Kontaktní osoba za CzechTrade: Jaroslava Pacáková, jaroslava.pacakova@czechtrade.cz, 224 907 545

Více informací a možnost přihlášení

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Jaroslava Pacáková / projektová manažerka pro projekt NOVUMM financovaný z OP PIK / jaroslava.pacakova@czechtrade.cz / +420 224 907 545