Zdroj: CzechTrade

Global Industrie 2023 (Midest)

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Datum konání
07.03.2023 - 10.03.2023
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Francie Francie
Místo konání
Paříž
Další akce v kategoriích

Agentura CzechTrade pořádá pro české firmy společnou účast na
mezinárodním veletrhu Global Industrie 2023.

Proč investovat do veletrhu Global Industrie 2023?

 • Global Industrie je úzce profilovaný veletrh se
  zaměřením pouze na strojírenské subdodávky.
 • Jde o největší veletrh strojírenských subdodávek
  ve Francii.
 • Na veletrhu se budou prezentovat finální výrobci
  strojírenských zařízení a účast tak nabízí možnost navázat kontakty přímo s
  potencionálními odběrateli subdodávek.
 • Společná výstavní plocha CzechTrade má již
  mnohaletou tradici a je navštěvována klíčovými decision makery z největších i
  menších francouzských firem.
 • Kromě samotné kompletní organizace společné
  plochy zahraniční kancelář CzechTrade Francie před veletrhem realizuje velmi
  rozsáhlou cílenou zvací kampaň a bude k dispozici pro asistenci u vašich
  jednání.
 • Společná expozice umožní prezentaci těm firmám,
  které neplánují samostatný stánek. Navíc díky službám zahraniční kanceláře
  CzechTrade Francie navštěvují národní stánek zájemci o spolupráci s tuzemskými
  dodavateli, což zvyšuje šance na úspěšný vývoz.
 • Více informací o veletrhu naleznete na webových
  stránkách www.global-industrie.com.

Oborové zaměření veletrhu

 • Odlitky a výkovky
 • Tváření a dělení kovů
 • Spojovací materiály
 • Zpracování plastů a kompozitů
 • Zpracování dřeva a jiných materiálů
 • Elektrický a elektronický průmysl
 • Služby pro průmysl
 • Přesné obrábění kovů
 • Povrchové úpravy a tepelné zpracování
 • Materiály a polotovary
 • Zpracování gumy
 • Aditivní výroba
 • Technické textilie

Co nabízíme českým firmám?

 • Zahraniční kancelář CzechTrade Francie zajistí
  komplexní servis přípravy a realizace osobní účasti – výstavní plocha,
  kolektivní česká expozice, veškeré administrativní záležitosti, komunikace s
  veletržní správou. Stačí jen přijet s katalogy
  a vzorky.
 • Kompletně vybavený stánek pro firemní
  prezentaci, obchodní jednání, umístění firemního banneru, vzorků, zázemí, voda,
  energie.
 • Zařazení do katalogu vystavovatelů.
 • Před veletrhem CzechTrade Francie vytipuje a osloví stovky
  konkrétních nákupčích z francouzských strojírenských firem, kteří předem obdrží
  profily vystavujících firem a pozvánky k návštěvě stánku.
 • Zveřejnění profilu společnosti na zahraničním
  webu zahraniční kanceláře CzechTrade, a to i po skončení akce.
 • Zařazení účastníků do brožury českých vystavovatelů, která
  bude před a během veletrhu distribuována návštěvníkům veletrhu.
 • Osobní asistence pracovníků agentury CzechTrade,
  kteří vám rádi pomohou při jednáních s vašimi potenciálními obchodními partnery
  v rámci veletrhu.
 • Podpora při dopravě a ubytování.
 • Vypracování závěrečné zprávy, jejíž nedílnou součástí je
  seznam konkrétních poptávajících, kteří navštíví společný stánek.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Falathová Jana / exportní konzultant / jana.falathova@czechtrade.cz / +420 224 907 577