Zdroj: CzechTrade

Global Industrie 2023 – NOVUMM 2023/006N

Mezinárodní veletrh Global Industrie se řadí mezi největší strojírenské veletrhy v Evropě. Tato akce spojuje čtyři strojírenské veletrhy: Midest, Smart Industries, Industrie Lyon a Tol Expo pod jednou střechou.

Datum konání
07.03.2023 - 10.03.2023
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Francie Francie
Místo konání
Lyon
Další akce v kategoriích

Více než 50 000 návštěvníkům z řad odborné veřejnosti se představí 2 500 vystavovatelů z více než 50 oborů.

Více informací o veletrhu

Global Industrie 2023 zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing (více informací + přihláška)

  • na akci je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 50 % výdajů
  • podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu
  • veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem (z toho min. 3 na společné expozici)

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel
  • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • v rámci projektu lze také podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
  • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

Kontakt a přihlášení: Jaroslava Pacáková, jaroslava.pacakova@czechtrade.cz, 224 907 545

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Michaela Dvořáková / Manažerka aktivity pro projekt NOVUMM financovaný z OP PIK / michaela.dvorakova@czechtrade.cz / +420 224 907 546