Zdroj: CzechTrade

Guitar Summit 2023/018N

Již od roku 2017, kdy se tým redakce časopisu Gitarre &Bass rozhodl uspořádat akci věnovanou jejich oblíbeným nástrojům Guitar Summit 2023.

Datum konání
22.09.2023 - 24.09.2023
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Německo Německo
Místo konání
Mannheim
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Akce funguje úspěšně jako show se 100 % zaměřením na kytary, basové efektové pedály a vše, co k tomu patří, a s tím festival s rozsáhlým programem a napínavými živými koncerty s mezinárodními špičkovými umělci, obklopený velkou výstavou všech špičkových značek v oboru, která představuje obrovskou rozmanitost a komplexní přehled o trhu.

Více informací o veletrhu

Veletrh byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing (více informací + přihláška)

  • na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 50 % výdajů
  • podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu
  • veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem (alespoň 3 firmy na společné expozici)

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel
  • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • při splnění podmínky, že se 3 firmy účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
  • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

Více informací a možnost přihlášení

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Podrazilová Štefaníková Adéla / Manažerka aktivity pro projekt NOVUMM financovaný z OP PIK / adela.stefanikova@czechtrade.cz / +420 224 907 546