Zdroj: CzechTrade

IFAT India 2023

Agentura CzechTrade pořádá pro české firmy společnou účast na mezinárodním veletrhu IFAT India 2023.

Datum konání
17.10.2023 - 19.10.2023
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Indie Indie
Místo konání
Mumbaí
Další akce v kategoriích

IFAT je mezinárodně největší akcí v oblasti technologií pro ochranu životního prostředí, kde jsou prezentovány jsou nová inovativní řešení. Zaměření veletrhu tematicky pokrývá sektor vodního, odpadového a surovinového hospodářství – od získávání vody, její ošetření, čištění, likvidaci odpadů a jejich následnou recyklaci, využití energie z odpadních látek, měřící, řídící a regulační systémy, odstraňování emisí až po služby, vědu a výzkum v daných oblastech.

Veletrh IFAT je jedinečným místem pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Setkávají se tu zástupci politiky životního prostředí se zástupci vodního hospodářství a průmyslu likvidace odpadů a dalších sektorů.

Více o veletrhu

Proč investovat právě do veletrhu IFAT India:

 • Předpokládá se, že do roku 2030 bude poptávka po vodě v Indii dvakrát vyšší než dostupná nabídka, přičemž současná kapacita čištění vody v Indii je pouze 27,3 % a kapacita čištění odpadních vod 18,6 %.
 • Rostoucí poptávka Indie po recyklaci odpadních vod je příležitostí pro české firmy nabízející technologie a řešení v této oblasti.
 • Velký potenciál také nabízí odvětví zpracování odpadů za účelem výroby energie, recyklace materiálů a získávání hodnotných zdrojů.

Oborové zaměření:

 • Hydraulické inženýrství a výstavba studní
 • Protipovodňové technologie a technologie pro ošetření kontaminové vody
 • Čištění vody a odpadních vod
 • Vodovodní a kanalizační systémy
 • Zpracování kalu a zbytků
 • Využití a sběr dešťové vody
 • Měřicí, kontrolní a laboratorní technologie
 • Recyklace a likvidace odpadu
 • Zásobování vodou a odvádění odpadních vod
 • Zařízení pro kontrolu a úpravu znečištění ovzduší
 • Výroba energie z odpadních materiálů
 • Snížení hluku a zvuková izolace
 • Správa a služby v oblasti životního prostředí
 • Inženýrské služby, environmentální management, ekologický audit

Agentura CzechTrade Vám nabízí firemní prezentaci ve společné české expozici:

 • Společná expozice pod hlavičkou agentury CzechTrade má rozlohu 48 m2.
 • Zahraniční kancelář CzechTrade Indie (Bengalúru) zajistí komplexní servis přípravy a realizace osobní účasti od komunikace s organizátorem veletrhu, přes zajištění výstavní plochy, výstavbu expozice, zařazení do katalogu vystavovatelů, až po veškeré administrativní záležitosti.
 • Připraví plně vybavený stánek pro firemní prezentaci, obchodní jednání, včetně výroby prezentační grafiky.
 • Samozřejmostí je zázemí, energie, základní občerstvení a úklid.
 • Před veletrhem naše zahraniční kancelář vytipuje a osloví indické firmy, které předem obdrží profily vystavujících firem a pozvánky k návštěvě českého stánku. Také zajistí propagaci vašeho firemního profilu na webových stránkách zahraniční kanceláře.
 • Pracovníci zahraniční kanceláře vám na místě rádi pomohou při jednáních s potenciálními obchodními partnery.
 • Pomoc při výběru hotelu a transportu.
 • Vám stačí jen přijet s katalogy či vzorky a začít prodávat!

Formy prezentace ve společné expozici:

 • firemní prezentace s osobní účastí vašeho zástupce 
 • katalogová účast v zastoupení vaší firmy pracovníkem zahraniční kanceláře CzechTrade při propagaci vašich produktů a jednání s obchodními partnery

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Více informací a možnost přihlášení

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Mgr. Paříková Martina / exportní konzultant – senior / martina.parikova@czechtrade.cz / +420 224 907 536

Doporučujeme