Zdroj: CzechTrade

IME 2023 – 2023/024N

10. v řadě – IME 2023 je prestižní institucionalizovaná mezinárodní výstava těžebního, minerálního a strojního průmyslu v Indii, která se koná každé dva roky.

Datum konání
06.11.2023 - 09.11.2023
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Indie Indie
Místo konání
Kalkata
Další akce v kategoriích

 • 3denní 10. asijský těžařský kongres na vysoké úrovni s řečníky a delegáty z více než 25 zemí
 • Souběžné „setkání kupujících a prodávajících“ během výstavy s prezentacemi hlavních průmyslových hráčů z oboru
 • Ideální platforma pro představení a uvádění nových iniciativ, strojních produktů a technologií, zakládání společných podniků,
  rozvoj a obnovování mezinárodních a regionálních kontaktů
 • Očekává se velká účast předních výrobců důlních zařízení a strojů z Asie, Afriky, Ameriky a Evropy
 • Účast indických států bohatých na nerostné suroviny a PSU, velkých korporací a malých a středních organizací
 • Více informací o veletrhu

Veletrh byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing (více informací + přihláška)

 • na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 30 % výdajů
 • podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu
 • veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem (alespoň 3 firmy na společné expozici)

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

 • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel
 • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
 • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

 • při splnění podmínky, že se 3 firmy účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
 • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
 • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

Více informací a možnost přihlášení

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Pacáková Jaroslava / projektová manažerka pro projekt NOVUMM financovaný z OP PIK / jaroslava.pacakova@czechtrade.cz / +420 224 907 545